5.13.16 P-Major centromere B-Ab(IgG)

Synonymer:
Centromer B-antistof
Anti-CENP-B

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Major centromere B-Ab(IgG)

Analysekode (intern KBA): Cent-Ab

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine.
Indgår også i screeningen P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA], som screener for i alt 14 specifikke antistoffer (Immunoassay). Ved et positivt screeningsresultat kan undersøgelse for specifikke ANA-antistoffer udføres på samme prøve inden for 30 dage ved henvendelse til laboratoriet på tlf. 78 43 56 27. Analysen er ikke velegnet til monitorering.

Prøvetagningsglas:
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvtagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum. 

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: stuetemperatur: 2 d. , køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:

Udføres alle hverdage.

Svartid:
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval:
18 - 200 år: < 10 x103arb.enh./L
Kilde: EliA CENP 250-5505-01 / DK

Fortolkning af svar:
< 7 x10
3arb.enh./L: negativ (antistof ikke påvist).
7 - 10 x103arb.enh./L: gråzone (antistof ikke sikkert påvist).
> 10 x103arb.enh./L: positiv (antistof påvist).

Indikation:
Mistanke om CREST-syndrom, Raynauds syndrom eller primær biliær cirrose.

Klinik:
Positiv ved CREST-syndrom, som er en begrænset form for sklerodermi. Endvidere kan der findes positive ved Raynauds syndrom og primær biliær cirrose.

Oversigt over specifikke IgG-antistoffer ved udredning af bindevævssygdomme:
Antistof
 
Diagnose
 

Forekomst

dsDNA (DNA dobbeltstrenget)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
> 90%
U1RNP (U1 snRNP(70 kDa + A +  C))
Mixed connective tissue disease (MCTD)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
nødvendig for diagnose
30 - 40%
SS-A (Ro) (Sjøgren syndrom [SSA])
Sjögrens syndrom
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
60 - 75 %
40 - 50 %
SS-B (La) (Sjøgren syndrom [SSB])
Sjögrens syndrom
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
hos flertallet
6 - 15 %
CENP B (Centromer B) CREST syndrom (begrænset sklerodermi)
Raynauds syndrom og primær biliær cirrose
70 - 90 %
10 - 20 %
Scl-70 (DNA topoisomerase 1)

Diffus sklerodermi
60 - 70 %
Jo-1 (Histidin-tRNA-ligase)

Polymyocitis / dermatomyositis
 
ca. 25 %
 
Sm (Smith's antistof)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
20 - 30 %
 

Fibrillarin

Sklerodermi
< 15 %

RNA pol III (RNA polymerase III)

Diffus kutan sklerodermi 35-45 %

Rib-P (Ribosomal P proteiner)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ca. 23 %
PM-Scl (Polymyositis/Scleroderma) Sklerodermi
Myositis-sklerodermi overlappende syndrom
ca. 2 %
ca. 24 %

PCNA (Proliferating Cell)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 2 - 10 %

Mi-2 (Mitochondrier)

Polymyositis / dermatomyositis ca. 30 %
Kilde: Phadia 250 EliA CTD Screen 250-5596-03 / DK

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i 2 d. efter analysering, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Analysen udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FEIA, Fluoroenzymeimmunoassay (EliA), ImmunoCAP 250. 

IUPAC-nr. og navn:
NPU26644 P—Major centromere autoantigen B-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer:
-Revideret: 12-03-2018 00:00:00