5.2.14 U-Bacterium, nitrit-prod.(semikvant)

Synonymer
U-Nitrit 

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Bacterium, nitrit-prod.(semikvant.)

Analysekode (intern KBA)
U-Bak-ni

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutineanalyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling. 
Urinen opsamles i en ren, tør beholder. Morgenurin er at foretrække, idet der skal gå mindst 4 timer siden sidste vandladning.
Udføres oftest decentralt som POCT-undersøgelse (point-of-care-testing), "stixning" af urin, se se 2.4.6 Urin - teststrimmelanalyser og  2.5.3 Clinitek Status instruktion til urinstix

Prøvetagningsglas
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage. 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres snarest efter prøvetagningen.

Prøvemateriale og holdbarhed:
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 2 t

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
0 arb.k.

Fejlkilder
Falsk negativ reaktion kan ses, hvis:
- der mangler nitrat i kosten
- urinen har stået for kort tid i blæren (<4 timer),
- patienten har fået antibiotika (skal ophøre 3 dage før testen)
- der er stort indhold af askorbinsyre,
- der er høj massefylde,
- bakterierne ikke kan reducere nitrat til nitrit
Generelt for urin-teststrimmel-analyser: Forkert opbevarng af teststrimler, berøring af teststrimmel-feltet, udvaskning af testfeltet (strimlen holdes for længe i urinen), aflæseren ikke rengjort tilstrækkeligt.

Indikation
Mistanke om urinvejsinfektion, specielt hos gravide, diabetikere og patienter med afløbshindring i urinvejene.

Klinik
Nitrit forekommer kun i urinen, hvis der er bakterier til stede, og disse kan omdanne nitrat (fra føden) til nitrit.
En positiv reaktion (svar: 1) er derfor tegn på signifikant bakteriuri.
En negativ reaktion (svar: 0) udelukker derimod ikke bakteriuri, idet en række bakterier ikke kan reducere nitrat.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (Bakterier (nitrit) stix)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig
Analyseprincip: Teststrimmel med maskinaflæsning

Måleusikkerhed: Ikke relevant.

IUPAC-nr. og navn
NPU10506 U-Bacterium, nitrit-producerende; arb.k. (proc.)

Analyserelaterede ændringer
Primo 2020: Holdbarhed ved stuetemperatur ændret fra 4 t til 2 t.Revideret: 11-05-2020 00:00:00