5.11.25 P-Kreatinkinase

Synonymer
Creatinkinase, CK

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kreatinkinase

Analysekode (intern KBA)
CK

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Prøven tages med minimal stase og beskyttes mod stærkt lys.
Patienten må ikke have udført moderat eller svært muskelarbejde det sidste døgn ingen prøvetagning.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop.Glastype 4
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d; Køleskab (2 - 8° C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

Børn
 
0 - 90 døgn
 
30 - 470 U/L
 

 
90 d - 15 år
 
55 - 365 U/L
 
Kvinder
 
>15 - 18 år
 
50 - 250 U/L
 

 
>18 år
 
50 - 150 U/L
 
Mænd
 
>15 - 18 år
 
30 - 370 U/L
 

 
>18 - 60 år
 
50 - 270 U/L
 

 
> 60 år
 
50 - 200 U/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 88.
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC, eds. Pediatric Reference Ranges, 4th ed. Washington: AACC, 2003: 68-9 (nr. 1); 2nd ed, 1997; Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 88.
lntraindividuel variation: 23%

Biologisk variation:
Det enkelte individs koncentration korrelerer med muskelmassen. Langvarigt sengeleje giver lave værdier.

Telefonsvar

-

Fejlkilder
Intramuskulære injektioner, operation og anden muskellæsion 0-3 døgn før prøvetagning giver øget koncentration.

Indikation
Diagnostik og monitorering af primære muskelsygdomme (myositis, muskeldystrofi). Behandling med statiner: For patienter med muskelsmerter måles CK; ved prædisponering til rhabdomyolyse måles CK før behandlingsstart.

Klinik
Markant forhøjede værdier ses ved udbredt muskelskade, fx rhabdomyolyse. Desuden ved muskellidelser såsom Duchennes muskeldystrofi, aktiv myositis og Reyes syndrom.
Moderat forhøjede værdier ses ved hypothyreose, kirurgiske indgreb, grand-mal anfald og kraftigt muskelarbejde fx marathonløb.
Visse lægemidler (anæstetica, psykopharmaca, statiner m.fl.) kan give forhøjet CK. Hvis CK er x 5-10 over øvre referenceintervalgrænse, seponeres eller reduceres statinbehandling.
Konstant forhøjet CK tyder på dannelsen af makro-CK-1 (isoenzymer bundet til et specifikt immunglobulin) eller makro-CK-2 (aggregater af mitokondrielt CK). Makro-CK-1 opfattes som en autoimmun sygdom. Makro-CK-2 er associeret med cancer fx prostatacancer. Makroformerne kan identificeres ved elektroforese.
Ved svært forhøjet CK suppleres med
Myoglobin.

Nedsatte værdier ses ved hyperthyreose, steroidbehandling, sepsis og multipel organsvigt.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Kreatinkinase)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: metode svarende til IFCC metode

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 7 U/L: 40,1% svarende til 2,8 U/L
Ved 30 U/L: 7,8 % svarende til 2,3 U/L
Ved 260 U/L: 7,8 % svarende til 20,3 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19656 P-Creatinkinase; kat.k (IFCC 1998)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-05-2019 00:00:00