5.5.6 B-Erytrocytter

Synonymer
Erythrocytter

rbc

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Erytrocytter

Analysekode (internt KBA)
Erc

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab (2 - 8 °C): 3 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

0 - 14 dage
 
3,1 - 5,5 x 1012/L
 
> 14 - 30 dage
 
2,3 - 5,0 x 1012/L
 
> 1 - 2 mdr.
 
2,9 - 4,7 x 1012/L
 
> 2 mdr. - 18 år
 
3,3 - 6,0 x 1012/L
 
> 18 år, Kvinder
 
3,9 - 5,2 x 1012/L
 
> 18 år, Mænd
 
4,3 - 5,7 x 1012/L
 

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64/4:385-98
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999.
Intraindividuel variation: 3,2%

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse.

Indikation
Udredning af anæmi og polycytæmi, mistanke om dehydrering.

Klinik
Forhøjet antal: Polycytæmi, dehydrering.
Nedsat antal: Anæmi, blødning. Se evt. anæmiudredning

For yderligere information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri med måling af lysspredning (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 2,3 x 1012/L: 3,6 % svarende til 0,1 x 1012/L
Ved 4,2 x 1012/L: 3,4 % svarende til 0,15 x 1012/L
Ved 7,5
 x 1012/L: 2,9 % svarende til 0,2 x 1012/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 5,1 x 1012/L: 3,8 % svarende til 0,2 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU01960 B-Erythrocytter; antalk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 02-09-2021 00:00:00