5.11.20 Pt(U)-Karbamid

Synonym
dU-Carbamid

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(U)-Karbamid

Analysekode (intern KBA)
dU-Carb

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin.
Urinen opbevares ved køleskabstemperatur (2 - 8 °C) under opsamlingen.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.

Prøvetagningsglas
Type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering på KBA
Indleveringsbeholder:
Type 16, dunken med den opsamlede urin,

eller 3 mL af den opsamlede, velblandede urin i
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL velblandet urin eller hele den opsamlede urin.
Holdbarhed: Køleskab 2 - 8 °C: 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svarafgivelse
Rutine: Inden for 1 hverdag.
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval

Voksne 300 - 600 mmol/d

Kilde: Olesen H et al, eds. Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 53.
Intraindividuel variation: 17 %

Fejlkilder
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Bakteriel spaltning af carbamid under opbevaring af urinen.

Indikation
Vurdering af protein- og aminosyreomsætningshastigheden samt nyrens evne til at udskille nedbrydningsprodukter, hvis ekskretionshastighed er afhængig af urinvolumen.
Vurdering af ændringer i væskebalancen.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved øget produktion: Fordøjelse af proteinrig kost, ved mave-tarm-blødninger og ileus, øget vævsproteinkatabolisme i den postoperative periode, ved immobiliserende sengeleje, feber, efter traumer samt indvirkning af "katabole hormoner", for eksempel cortisol, thyroxin eller adrenalin.
Nedsatte værdier ses ved nedsat produktion: På grund af proteinfattig kost, svær leverinsufficiens, øget vævsproteinanabolisme under graviditet, rekonvalescens og ved behandling emd "anabole steroider" for eksempel testosteron, somatotropt hormon eller syntetiske "anabole steroider", nedsat glomerulusfunktion eller lavt urinvolumen.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: fotometrisk metode

IUPAC-nr. og navn
NPU01458 Pt(U)-Carbamid; stofhast. [enhed: mmol/d]

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00