5.9.10 P-IgG - Specifikke analyser

Synonymer
-

Specifikke IgG-analyser, der udføres på KBA, HEV:

Analysenavn i Labka og EPJ

Analysekode
(intern KBA)
P-Alternaria tenuis (m6)-IgG IgG-M6
P-Aspergillus fumigatus (m3)-IgG IgG-M3
P-Bigift (i1)-Ab(IgG) IgG-I1
P-Cladosporium herbarum (m2)-IgG IgG-M2
P-Hvepsegift (i3)-Ab(IgG) IgG-I3
P-Micropolyspora faeni (m22)-IgG IgG-M22-A
P-Mucor racemosus (m4)-IgG IgG-M4
P-Penicillium chrysogenum (m1)-IgG IgG-M1
P-Thermoactinomyc. v. (m23)-IgG IgG-M23-A
P-Aspergillus versic. (m25-1)-IgG IgG-M25
P-Pencillium spp. (m27)-IgG IgG-M27


Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Rekvireres som "P-Diverse specifikke IgG analyser", og under supplerende oplysninger angives med analysenavn og/eller kode, hvilke(n) specifik IgG, der ønskes analyseret. Der kan undersøges for flere specifikke IgG på det samme glas (0,2 mL serum pr. specifik IgG). Ved mistanke om "Farmers lung" anbefales Micropolyspora faeni (m22)-IgG og P-Thermoactinomyc. v. (m23)-IgG. Se også screeningspanel for specifik IgG mod skimmelsvampe: P-Skimmelsvamp (m1;2;4,6)-IgG.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres en gang om ugen.

Svartid
Rutine: Indenfor 5 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 5 hverdage.

Referenceinterval

P-Alternaria tenuis (m6)-IgG

0 - 200 år

< 11,0 mg/L

P-Aspergillus fumigatus (m3)-IgG

0 - 200 år

< 136,0 mg/L

P-Bigift (i1)-Ab(IgG)

0 - 200 år

< 50,0 mg/L

P-Cladosporium herbarum (m2)-IgG

0 - 200 år

< 51,0 mg/L

P-Hvepsegift (i3)-Ab(IgG)

0 - 200 år

< 50,0 mg/L

P-Micropolyspora faeni (m22)-IgG

0 - 200 år

< 20,0 mg/L

P-Mucor racemosus (m4)-IgG

0 - 200 år

< 10,0 mg/L

P-Penicillium chrysogenum (m1)-IgG

0 - 200 år

< 96,0 mg/L

P-Thermoactinomyc. v. (m23)-IgG

0 - 200 år

< 20,0 mg/L

P-Aspergillus versic. (m25-1)-IgG

0 - 200 år

< 65,0 mg/L

P-Pencillium spp. (m27)-IgG

0 - 200 år

< 45,0 mg/L

Kilde, m4, m22, m23: Thermo Fisher Scientific Phadia servicelab., 23.01 2013. Referenceværdi fastsat som 95% percentilen af målinger foretaget i en population af bloddonorer.
Kilde, m1, m2, m3, m6, m25, m27: AUH, undersøgelse på 221 bloddonorer (97.5 percentil), 2015.
Kilde, i1, i3: Pharmacia ImmunoCap, Specific IgG, 52-5202-99/04.

Intraindividuel variation: ikke angivet.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Skimmelsvampe: Mistanke om allergisk alveolitis, herunder såkaldt "farmers lung".
Bi- og hveps: Påvisning af eventuel tilstedeværelse af allerede dannet IgG-antistof hos patienten. Følgedannelse af IgG-antistof ifm hyposensibilisering.

Klinik
Skimmelsvampe: Allergisk alveolitis kan optræde i akut, subakut og kronisk form. De hyppigste symptomer er hoste, dyspnø, træthed og evt. vægttab. Kan i den akutte form forveksles med influenza. Ved den kroniske form har symptomerne persisteret i mere end 4 måneder. Udredning og behandling af patienten, herunder hvilke skimmelsvampe, det er relevant at undersøge for, er specialistopgave.
 IgG antistoffer mod skimmelsvampe forekommer hos både symptomatiske og asymptomatiske personer eksponeret for skimmelsvampe. Et positivt fund er derfor udtryk for eksponering og ikke nødvendigvis sygdom. Fravær af IgG antistoffer udelukker ikke sygdom.

Bi- og hvepsegift: Beskyttelsen mod allergiske reaktioner menes at være knyttet til tilstedeværelsen af IgG-antistoffer. En fordobling af IgG-værdien under immunterapi i forhold til "referenceværdi" tilstræbes. Den enkelte patients udgangsværdi før immunterapi kan betragtes som vedkommendes referenceværdi.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 1 uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: FluoroEnzymeImmunoAssay (FEIA), ImmunoCap250.

IUPAC-nr. og navn
NPU28154 P—Alternaria alternata-antistof(IgG); massek.(m6) 

NPU27285 P—Aspergillus fumigatus-antistof(IgG); massek.(IRP 67/086; m3)

NPU19939 P—Bigift-antistof(IgG); massek.(IRP 67/086; i1)

NPU28143 P—Cladosporium herbarum-antistof(IgG); massek.(m2)

NPU19940 P—Hvepsegift-antistof(IgG); massek.(IRP 67/086; i3) 

NPU27736 P—Micropolyspora faeni-antistof(IgG); massek.(m22)
NPU28152 P—Mucor racemosus-antistof(IgG); massek.(m4)

NPU28138 P—Penicillium chrysogenum-antistof(IgG); massek.(m1) 

NPU27726 P—Thermoactinomyces vulgaris-antistof(IgG); massek.(m23)
NPU27740 P
—Aspergillus versicolor-antistof(IgG); massek.(m25)
NPU27742 P—Penicillium spp.-antistof(IgG); massek.(m27)

Analyserelaterede ændringer
01-03-2016: Nyt referenceinterval for P-Penicillium chrysogenum (m1)-IgGRevideret: 22-10-2019 00:00:00