5.5.9 B-Eosinofilocytter (mask.)

Synonymer
B-Eosinophilocytter

eosinofile

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Eosinofilocytter (mask.)

Analysekode (internt KBA)
Eos-mask (For B-Leukocyttyper: Diff)

Instruktion for rekvirent
Udføres som del af B-Leukocyttyper(differentialtælling). Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Såfremt der er specifik interesse for antallet af eosinophilocytter, anbefales frisk prøvemateriale < 6 timer gammelt.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven opbevares ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 6 timer

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval
0 - 2 mdr.
 
< 0,90 x 109/L
 
> 2 mdr.
 
< 0,50 x 109/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 206-7
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side (følger)
Intraindividuel variation: 21,0 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA: 3-42
Partus(P), P+1 dag, P+2 dage

<0,41 x 109/L

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed for prøvematerialet. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Udredning af allergiske og parasitære sygdomme. Mistanke om hypereosinofilt syndrom.

Klinik
Forhøjet værdi - eosinofili:
Ses ved allergiske tilstande og sygdomme betinget af parasitter eller svampe. Desuden ved kronisk myeloid leukæmi samt idiopatisk hypereosinofilt syndrom.
Nedsat værdi - eosinopeni:
Ses ved Cushings syndrom og hos steroidbehandlede patienter, samt ved akut trauma, forbrændinger, myokardieinfarkt og anoxi.
Ikke klinisk relevant.

For yderligere information se: lægehåndbogen (Eosinofile leukocytter)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparater gemmes 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Siemens Advia 2120i); visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 
0,07 x 109/L: 34 % svarende til 0,02 x 109/L
Ved 0,14 x 109/L: 34 % svarende til 0,05 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 0,36 x 109/L: 34 % svarende til 0,12 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU18282 B-Eosinophilocytter; antalk. (mask.)
Ved tælling i mikroskop:
NPU17562 B-Eosinophilocytter; antalk. (mikr.)

Analyserelaterede ændringer
Juli 2018: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet ved alle tre koncentrationer.Revideret: 09-09-2021 00:00:00