6.6.21 P-Fertilitets-udred.cellevævsdirektiv

Synonymer:
-

IUPAC-nr:
ASS00917

Analysekoder (intern KBA):
Hep-Fert

Analysested: 
Klinisk Immunologisk afdeling, Skejby
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Tlf. 78455086
 

Se analysefortegnelsen under "H"

Bemærkninger: 
Minimum prøvemængde 300 µL plasma pr. analyse.
Forsendes/afhentes som EDTA-blod. Revideret: 25-01-2019 00:00:00