5.20.6 B-Trombocytter

 

Synonymer
Blodplader

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Trombocytter

Analysekode (intern KBA)
Trc

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 1 d (fald på ca. 10 %)
Køleskab (2 - 8 °C): min. 1 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn 
0 - 14 d
 
85 - 590 x 109/L
 
> 14 - 30 d
 
120 - 555 x 109/L
 

> 1 md - 2 år

135 - 620 x 109/L

> 2 - 18 år

165 - 435 x 109/L
Voksne 
Kvinder > 18 år
 
165 - 400 x 109/L

Mænd > 18 år

145 - 350 x 109/L

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64/4:385-98
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side afventer; Behrman ER et al, eds. Nelson Textbook of Pediatrics, 16th ed. WB Saunders Company, side afventer.
Intraindividuel variation: 9,1%

Vejledende referenceinterval for gravide:

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-34

165-400 x 109/L

GA, uge 35-42
Partus, P+1dag, P+2dage

150-390 x 109/L

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-49. Abbassi-Ghanavati. Obstetrics and gynecology 2009;114:1326-31. Michelson AD. Plateles, 2002. DSOG: Thrombocytopeni version 3, 2011.

Telefonsvar
Ved værdier < 25 x 109/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder
Vanskelig prøvetagning, trombocytaggregation/agglutination eller begyndende koagulation. Hvis B-Trombocytter er under 50 x 109/L, kontrolleres prøven i mikroskop.
Opbevaring ved stuetemperatur i et døgn medfører et fald på ca. 10 %.

Indikation
Vurdering af knoglemarvsfunktion.
Kontrol af cytostatikabehandling.
Udredning af blødningstilstande.
Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation.

Klinik
Nedsatte værdier (trombocytopeni):
Mindsket produktion, bl. a. ved cobalamin- eller folatmangel, toxisk eller bestrålingsinduceret knoglemarvhæmning, marvinfiltration, aplastisk anæmi, leukæmi. Øget forbrug, bl.a. ved infektion, autoimmun trombocytopeni, von Willebrand’s sygdom, intravaskulær koagulation.

Forhøjede værdier (trombocytose):
Sekundær thrombocytose, bl.a. postoperativt, kroniske inflammatoriske sygdomme. Primær trombocytose ved myeloproliferative sygdomme.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Automatisk hæmatologiapparatur; i visse tilfælde mikroskopi.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 13 x 109/L: 20 % svarende til 2,6 x 109/L
Ved 38 x 109/L: 19 % svarende til 7 x 109/L
Ved 78 x 109/L: 11,9 % svarende til 9 x 109/L
Ved 224 x 109/L: 9,8 % svarende til 22 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 244 x 109/L: 8,9 % svarende til 22 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU03568 B-Thrombocytter; antalk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 07-12-2018 00:00:00