5.16.2 P-Prolaktin

Synonymer
Prolactin

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Prolaktin

Analysekode (intern KBA)
Prolac

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Pga. døgnvariation bør prøvetagning ikke ske før 2 - 3 timer efter opvågning.  

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma. 

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 5 d, Køleskab (2-8°C): 6 d, Frys (-20
°C): 1 år.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn

0-16 dage

Ikke fastsat

Piger 16 dage - 4 år

126 - 1343  x10-3int.enh./L

Piger 4 - 11 år

62 - 402  x10-3int.enh./L

Piger 11 - 18 år

69 - 480  x10-3int.enh./L

Drenge 16 dage - 4 år

208 - 1559  x10-3int.enh./L

Drenge 4 - 11 år

59 - 402  x10-3int.enh./L

Drenge 11 - 18 år

68 - 370  x10-3int.enh./L

Voksne

Kvinder 18 - 200 år

90 - 580  x10-3int.enh./L

Mænd 18 - 200 år

80 - 460  x10-3int.enh./L
Kilde børn: Elmlinger M.W. et al., Clin. Chem. Lab. Med., 2002, 40(11): 1151-1160
Kilde voksne (>18 år): Ref. interval etableret på Advia Centaur udstyr på Århus Sygehus.
Intraindividuel variation: 23%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Dopanminhæmmende farmaka (f.eks. fentiaziner, tricykliske antidepressiva og metyldapo), østrogener og thyrotropin releasing hormon (TRH) giver forhøjede værdier hos begge køn.
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Sygdomme i hypothalamus eller hypofyse. Hos kvinder med oligo- eller amenorrhoea og/eller galaktoré samt ved infertilitet med cyklusforstyrrelser. Hos mænd med impotens og/eller infertilitet med lav P-Testosteron koncentration samt ved galaktoré.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved hypofyse- og hypothalamussygdom, specielt prolaktinom og akromegali.
Hos kvinder: Amenorrhoea, oligomenorrhoea, galaktoré og/eller infertilitet. Under graviditet ses forhøjede værdier.
Hos mænd: Infertilitet eller galaktoré.
Nedsatte værdier ses ved hypopituitarisme.

For yderlige information se:
Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 x10-3int.enh./L: 12% svarende til 9,5 x10-3int.enh./L
Ved 600 x10-3int.enh./L: 12% svarende til 71 x10-3int.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU18247 P—Prolactin; arb.stofk.(IS 84/500)

Analyserelaterede ændringer
01-07-2012: Ny metode - Abbott Architect.Revideret: 02-07-2019 00:00:00