5.7.1 Pt-Glukose belastning(120min)gruppe

Synonym:
Glucosebelastning
OGTT

Analysenavn i Labka og EPJ: Pt-Glukose belastning(120min)gruppe

Analysekode (intern KBA):
Glc-bel  (Pt-Glukose belastning(120min)gruppe) indeholder analyserne:
Glc-B-0  (P-Glukose (0 min))
Glc-b-120 (P-Glukose (120 min))

Instruktion for rekvirent:
Undersøgelsen udføres kun efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling og tidsbestilling på tlf. 7843 5500 i Herning eller tlf. 7843 5600 i Holstebro mellem kl. 8.00-14.00 senest dagen i forvejen.

Patientforberedelse:
Patienten skal spise normal fuldkost med et normalt kulhydratindhold (150-300 g) og have haft sit sædvanlige fysiske aktivitetsniveau i ugen op til undersøgelsen.
Patienten må ikke have haft en akut sygdom inden for den sidste uge.

Patienten skal være fastende til undersøgelsen. Det betyder at man:

  • ikke må spise 12 timer før undersøgelsen. Undersøgelsen bør være om morgenen.
  • gerne må gerne drikke vand indtil 1 timer før undersøgelsen
  • ikke må drikke alkohol 24 timer før undersøgelsen
  • ikke må ryge, drikke te eller kaffe eller dyrke hård fysisk motion om morgenen før undersøgelsen
  • bør sidde og hvile 15 min før blodprøvetagning
  • skal tage evt. medicin efter lægen anvisning.

Undersøgelsen foregår mellem kl. 8.00 og 10.00, forudgået af 15 minutters siddende hvile.
Al medicin kan tages, dog undtaget medicin ordineret mhp. sænkning af blodsukker.

Prøvetagningsglas:
Type 9, Citrat-Flouridglas med lyserød/grå prop Glastype 9 til veneblodprøve.

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Procedure:
Ikke gravide:
Der tages en fastende kapillær blodprøve og analyseres som POCT-Glukose på fx AccuCheck.
Hvis værdien er over 9,0 mmol/L, udføres undersøgelsen ikke, da patienten med stor sandsynlighed har diabetes. I stedet tages veneblodprøve til måling af fastende plasmaglukose som P(vB; fPt)-Glukose(diag.).

Hvis værdien er 9,0 mmol/L eller derunder, skal patienten indtage en glukoseopløsning.
Drikken skal indtages i løbet af 5 min. og må gerne suppleres af yderligere ca. 125 mL vand.
Patienten skal holde sig i ro de næste to timer.
Til tiden 120 min ± 5 min efter indtagelse af glukoseopløsning tages en veneblodprøve.

Gravide:
Undersøgelsen udføres uden måling af fasteglukose på kapillærblod.
Glukoseopløsningen indtages i løbet af 5 min. og må gerne suppleres af yderligere ca. 125 mL vand.
Patienten skal holde sig i ro de næste to timer.
Til tiden 120 min ± 5 min efter indtagelse af glukoseopløsning tages en veneblodprøve.

Glukoseopløsning:
Voksne: 82,5 g DextropurR opløses i kogende vand og fortyndes med koldt vand til 225 - 300 mL. Opløsningen kan rekvireres færdigfremstillet (82,5 g i 225 mL vand) fra Hospitaletsapoteket. Tilsmages evt. med citronsaft.
Børn: 1,93 g DextropurR/kg legemsvægt (max 82,5 g) opløses i kogende vand og fortyndes med koldt vand, så koncentrationen bliver ca. 25 g/100 mL. Opløsningen kan rekvireres færdigfremstillet (82,5 g i 225 mL vand) fra Hospitalsapoteket. Af denne færdige opløsning anvendes 5,26 mL/kg legemsvægt. Tilsmages evt. med citronsaft.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 9).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Prøvetagningsglasset (type 9)

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL Citrat-Flourid plasma. Straks efter prøvetagning blandes glasset forsigtigt 10 - 15 gange.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 24 t, Køleskab (2-8°C): 48 t.

Analyseringshyppighed:
Udføres kun på hverdage og kun efter aftale og tidsbestilling. Se instruktion for rekvirent.

Svartid:
Samme dag undersøgelsen foretages.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
Tolkning af P-Glukose (120 min):

 

Ikke diabetes

Nedsat glukosetolerance

Diabetes mellitus

Ikke gravide

< 7,8 mmol/L 7,8 - 11,0 mmol/L > 11,1 mmol/L

 

 

 

Gestationel diabetes mellitus

Gravide

    > 9,0 mmol/L


Kilder: Type 2 diabetes. Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling. Medicinsk Teknologivurdering, SST, 2003.
Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GMD), SST, 2010 www.endocrinology.dk/kliniske retningslinier - GDM.pdf.

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
- Ikke standardiseret udførelse af undersøgelsen.
- Forkert prøvehåndtering.

Indikation:
- Mistanke om nedsat glukosetolerance, herunder især gestationel diabetes mellitus (GDM).
- Mistanke om diabetes mellitus hos patienter, hvor Hb(B)-Hæmoglobin A1c gruppe eller faste plasmaglukose P(vB; fPt)-Glukose(diag.) ikke kan anvendes eller er inkonklusive. 
- Personer med P(vB;fPt)-Glukose(diag.) mellem 6,1 og 6,9 mmol/L, eller let forhøjet HbA1c eller andre risikofaktorer for type 2 diabetes.
- Tidligere fund af nedsat glucosetolerance med P-Glukose (120 min) mellem 7,8 - 11,0 mmol/L. 

Klinik:
Ikke gravide:
Pt-Glukose belastningstest med P-Glukose (120 min) < 7,8 mmol/L tolkes som normal glukosetolerance, og diabetes er usandsynlig.
Pt-Glukose belastningstest med P-Glukose (120 min) mellem 7,8 - 11,0 mmol/L tolkes som nedsat glukosetolerance. Disse patienter har en betydelig forhøjet risiko for at udvikle diabetes mellitus.
Pt-Glukose belastningstest med P-Glukose (120 min) > 11,1 mmol/L har diabetes mellitus. Værdi skal bekræftes ved en ny måling.

Gravide:
Pt-Glukose belastningstest med P-Glukose (120 min) > 9,0 mmol/L tolkes som gestationel diabetes mellitus. Værdi skal bekræftes ved en ny måling.
Det er vigtigt, at der interveneres hurtigst muligt, for at perioden med hyperglykæmi bliver kortest muligt.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk.
Måleusikkerhed (ekspanderet): der henvises til P-Glukose.

IUPAC-nr. og navn:
NPU14915 Pt-Glucose-tolerance; egenskabsart(liste; glucose p.o.; 120 min)
NPU04173 P-Glucose; stofk.(0 min)
NPU04177 P-Glucose; stofk.(120 min)

Analyserelaterede ændringer:
01.03.17: Måling af fastende plasmaglukose ændres fra veneprøve til kapillærprøve.Revideret: 01-06-2021 00:00:00