5.14.12 P(kB)-Natrium

Analysenavn i Labka og EPJ
P(kB)-Natrium

Analysekode (intern KBA)
kB-Na

Referenceinterval, Telefonsvar, Indikation og Klinik
Se P-Natrium

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Direkte ISE.

IUPAC-nr. og navn
ASS00108 P(kB)-Natrium

For øvrige emner henvises til 
Pt(kB)-Syrebasestatus gruppe  Revideret: 05-07-2018 00:00:00