5.18.3 P-Rheumafaktor(IgM)

Synonym
IgM-Rheumafaktor

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Rheumafaktor(IgM)

Analysekode (internt KBA)
RF-IgM64

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop Glastype 4
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: 
Stuetemperatur: 1 d. Køleskab (2-8° C): 3 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svarafgivelse
Rutine: Oftest < 2 timer.

Referenceinterval, vejledende

<20 kIE/L (x 103 int.enh./L)

Kilde: Nilsson-Ehle P, ed. Laurells Klinisk Kemi I praktisk medicin, 8. udg. Lund: Studentlitteratur, 2003: 252
Intraindividuel variation: 9 %

Fejlkilder
Kraftig lipæmi.

Indikation
Mistanke om rheumatoid arthritis.

Klinik
P-IgM-rheumafaktor er hverken særligt sensitiv eller specifik for rheumatoid arthritis.
Forhøjede værdier ses hos de fleste patienter med rheumatoid arthritis, men også ved en række andre sygdomme (visse infektionssygdomme og kroniske lunge- og leversygdomme, andre bindevævssygdomme m.fl.), samt hos nogle raske personer, 1-2% hos yngre, 5-10% hos ældre. Er ikke egnet til terapimonitorering, hvorfor gentagne bestemmelser i sygdomsforløbet er unødvendig.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet kan opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion

IUPAC-nr. og navn
NPU16407 P-Rheumafaktor(IgM); arb.stofk. (BS 64/002)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00