8.1 WebReq instruktioner

Vejledning til WebReg (link)

Nødprocedure hvis WebReq ikke virker

Kopisvarmodtager

Efterbestilling af analyser

Bestilt analyse på PTB - men skal ikke tages alligevel

Erstatnings CPR-nummer

Håndtering af PTB-rekvisitionen

Analyser der ikke udføres på KBA, HEV

Bestilling af analyser til mobilprøvetagning 

 Vejledning til WebReg (link) 
Se vejledninger på Hjælp til WebReq – Synlab Medical Digital Services (smds.dk)
Se vejledning til printer opsæt her: Hjaelp_til-printeropsaet_chrome_-og_edge.pdf (smds.dk)

 

Nødprocedure hvis WebReq ikke virker  

Status for WebReq serveren:

 • Se Driftstatus for WebReq – Synlab Medical Digital Services (smds.dk)
  Se status meddelelser. Her vil der stå oplysninger omkring evt. driftsproblemer.
  Eller 
  Kontakt WebReq hotline på tlf.: 7572 0177
  Mandag - torsdag kl 08:00 - 15:00
  Fredag kl 08:00- 14:00

   
 • Hvis WebReq serveren er nede, anbefales at indstille blodprøvetagninger indtil serveren er aktiv igen, da nedetiden sjældent er af længere varighed.
  Kan en blodprøvetagning ikke vente, anvendes papirseddel Prøvetagningsgrundlag, som udskrives fra Laboratoriehåndbogen 2.1.2 "Prøvetagningsgrundlag".
  Ved tvivl om glastype henvises til
  Laboratorie-håndbogen kap. 5 og 6.
  Prøveglas mærkes med CPR-nr. og Navn.
  Kontakt KBA hvis der tages prøver på Prøvetagningsblanketter.

   
 • Regionens data-konsulenter kan kontaktes på tlf.: Kate Kudsk 29458724 / Vibeke Madsen 24657633
  eller kontaktpersoner  på Klinisk Biokemisk Afd. på tlf.: 7843 5544 og tlf.: 7843 5644

 

Kopisvarmodtager 

 • I feltet "Kopisvar til Ydernr/SKS" skrives ydernummeret eller SKS-værdien, hvis denne er kendt, ellers angiv tydelig ID på kopimodtageren i feltet "Kopisvar til navn".
 • Der skal ikke angives kopisvar til sengeafdelinger eller ambulatorier på sygehusene i hele Region Midtjylland. Svar ses automatisk i EPJ. 
 • Der skal angives kopisvar til sygehuse udenfor Region Midtjylland samt alle privathospitaler, hvis dette ønskes.
 • Speciallæge eller anden lægepraksis henvises til sundhedsportalen, alternativt kan kopisvar anvendes.

  

Efterbestilling af analyse 

 • Opret en ny rekvisition med kun denne analyse. 

 

Bestilt analyse på PTB - men skal ikke tages alligevel

 • Skriv et tydeligt minus på den tilhørende prøveetikette på PTB'en. 
   

Erstatnings CPR-nummer

Håndtering af PTB-rekvisitionen
PTB-rekvisitioner, som skal medsendes:

 • Med håndskrevne kommentarer, fx. kopimodtager og andre tilføjelser
 • Ved manglende glas 
 • Ved prøver, der er taget efter transporten er kørt (dvs. daggamle prøver ved modtagelse på KBA)

Øvrige PTB-rekvisitioner beholdes i praksis.  

 

 Analyser der ikke udføres på KBA, HEV

 • KBA's analyserepertoire indeholder en række analyser, der udføres på eksterne laboratorier.
  Rekvireres disse analyser til KBA, sørger KBA for postforsendelsen af prøveglas.
 • Rekvireres analyser i WebReq direkte til det eksterne laboratorium(f.eks. SSI, KMA), postforsendes de tilhørende prøveglas af lægepraksis, eller prøver pakkes i kuvert med tydelig adresse, kuverten kommes i kasse med de øvrigeprøver til KBA. 

 

Bestilling af analyser til mobilprøvetagning.

Ordningen gælder for Immobile patienter med adresse i følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Ikast-Brande.

 • Kriterier for henvisning: se 2.2.4 Mobil prøvetagning (Kriterier for henvisning)  
  Klinisk Biokemisk afdeling tilbyder rutine blodprøvetagning (samme analyserepertoire som hos praktiserende læge), samt medtagning af urinprøve, hvis den er klar, når vi kommer.
   
 • Bestilling af EKG
  Bestilles på separat rekvisition med oplysninger som ved prøvetagning.
   
 • Bestilling og prøvetagning:

Bestillingen:

  Se 8.16 Bestilling af mobilprøvetagning i Webreq 

 • Evt yderligere oplysninger
  Tlf.nr. til hjemmet og / eller kontaktperson (hvis tilstedeværelse af ekstra person er påkrævet (fx psykiatriske patienter og svært demente))
 • Specielle forhold
  Det noteres hvis der er specielle forhold som bioanalytikeren skal tage hensyn til (blind, døv, dement, talehæmmet osv.) 

 

 Revideret: 10-11-2021 00:00:00