5.2.9 P-Basisk fosfatase

Synonymer
Basisk phosphatase

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Basisk fosfatase

Analysekode (internt KBA)
Basp1 

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop.Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma. 
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2 - 8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time.
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn
 
0 - 8 døgn
 
65 - 270 U/L
 
> 8 døgn - 1 år
 
55 - 425 U/L
 
> 1 - 10 år
 
130 - 385 U/L
 
> 10 - 12 år
 
115 - 515 U/L
 
Piger > 12 - 14 år

90 - 385 U/L
Drenge > 12 - 14 år
 
180 - 455 U/L
 
Piger > 14 - 16 år
               
60 - 210 U/L
 
Drenge > 14 - 16 år

115 - 485 U/L
Piger > 16 - 18 år
 
45 - 115 U/L
 
Drenge > 16 - 18 år

60 - 235 U/L
Voksne

> 18 år
 
35 - 105 U/L
 
Kilde, børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: 8 (nr. 1-3, afrundet).
Kilde, voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Intraindividuel variation: 6%

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-6

35 - 105 U/L

GA, uge 7-12

34 - 80 U/L

GA, uge 13-20

39 - 92 U/L

GA, uge 21-28

43 - 115 U/L

GA, uge 29-34

56 - 160 U/L

GA, uge 35-42

88 - 269 U/L

Partus

109 - 369 U/L

P+1 dag, P+2 dage

96 - 270 U/L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde, GA, uge 3 - 12: Larsson et al. BJOG 2008;115:874-881.
Kilde, GA, uge 13 - P+2 dage: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Kan ikke analyseres på plasma fra prøvetagningsglas med EDTA; vil give falsk lavt resultat.

Indikation
Diagnostik og kontrol af galdevejs-obstruktion, leversygdomme og knoglesygdomme.

Klinik
For gravide ses fra ca. 20. uge værdier op til 200-300 U/L, med normalisering 3-6 dage efter fødslen.
Forhøjede værdier ses ved galdevejsobstruktion med værdier op til 1200 U/L ved ekstra-hepatisk obstruktion, op til 300 U/L ved intrahepatisk obstruktion. Leversygdomme (ved kronisk hepatitis dog ofte normale værdier), herunder maligne sygdomme. Knoglesygdomme, tilstande med øget knoglenydannelse (vækst, fraktur, rachitis, osteomalaci, hyperparathyreoidisme, knoglemetastaser).

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Levertal)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Enzymatisk reaktion med hydrolyse af para-nitrofenylfosfat.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 6 U/L: 40,1% svarende til 2,4 U/L
Ved 35 U/L: 8,6% svarende til 3,0 U/L
Ved 140 U/L: 8,6% svarende til 12,1 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU5307
7 P—Basisk phosphatase; kat.k.(IFCC 2011)

Analyserelateret ændringer
11-12-2018: IFCC standardisering og ny NPU kode.Revideret: 13-05-2019 00:00:00