6.11.37 KMT-pt´s familieundersøgelse: 1. us.

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
KIA00512

Analysekoder (intern KBA):
RH-KMT1

Analysested:
Afdeling for Klinisk Immunologi
Vævstypelaboratoriet, afsnit 7631
Rigshospitalet
Ole Maaløesvej 26 
2200 København N

Telefon 35 45 76 31

For yderligere information se analysevejledningen

Bemærkninger: 
-Revideret: 09/15/2021 12:00:00 AM