5.13.7 P-Magnesium

Synonymer: -

Analysenavn i Labka: P-Magnesium

Analysekode i Labka: Mg

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Plasma skal være hæmolysefrit. Undgå længerevarende stase.

Prøvetagningsglas: 

Type 4, heparinglas med grøn prop, hvis prøven postforsendes.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballag

Afhentning af prøver med transportordningen (21°):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: 
se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering på KBA:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.


Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.


Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:

0 - 1 mdr. :
 
0,50 - 1,10
 
mmol/L
 
1 - 2 mdr.:
 
0,60 - 1,00
 
mmol/L
 
2 - 12 mdr.:
 
0,70 - 1,00
 
mmol/L
 
1 - 200 år:
 
0,70 - 1,10
 
mmol/L
 

 

 

 
Terapeutisk niveau:
 
2,00 - 3,50
 
mmol/L
 

Ved vurdering af resultatet bør P-Albumin og syre-base-balancen tages i betragtning, da ændring heri kan medføre ændringer i P-Magnesium.

Kilde: Kompendium 2000.
Intraindividuel variation: 3,6%

Telefonsvar:
Ved værdier < 0,40 mmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejkilder:
Hæmolyse medfører falsk forhøjede værdier.

Indikation:
Mistanke om hyper- eller hypomagnesæmi. Udredning af krampetilbøjeligheder. Monitorering af parenteral magnesiumbehandling ved ecclampsi.
Bemærk at P-Magnesium kan være et dårligt mål for magnesium-mangel.

Klinik:
Forhøjede værdier: Øget absorption fra mave-tarm-kanalen. Nedsat renal udskillelse ved akut og kronisk nyreinsufficions.
Parenteral administration. Knoglemetastaser, hypotyreose, hypofysær dværgvækst, mælk-alkalisyndrom, virushepatit, Addison's sygdom samt postoperativt. Terapi med magnesiumholdige antacida. Myxødem samt tilfælde, hvor der foreligger celledestruktion.

Nedsatte værdier: Nedsat absorption fra mavetarmkanalen p.g.a. malabsorption, omfattende tarmresektioner, tarm og galdevejsfistler, opkastning og kronisk alkoholisme. Parenteral ernæring uden magnesiumtilsætning. Thiazidbehandling. Hyperaldosteronisme. Baseose. Thyreotoxikose. Parathyreodektomi. Hypoparathyreodisme.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Fotometrisk standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 0,85 mmol/L: 5,8% sv. til 0,05 mmol/L.
   Ved 1,68 mmol/L: 6,9% sv. til 0,12 mmol/L

IUPAC-nr. og navn:
NPU02647 P-Magnesium (II); stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.02 2017 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 01-05-2020 00:00:00