2.4.1 Kapillærblod

Vejledning til prøvetagning og måling af P-Glucose fremgår af vedhæftede filmklip:
 

Se KBA's hjemmeside

AKKU-CHEK og instruks 2.5.1 ACCU-CHEK Inform II instruktion - POCT-Glukose

 

Procedurer
 
Kommentarer
 
Fejlkilde
 • Ved dårlig perifer gennemstrømning er værdier ikke valide.
  eks. ved kulde/chok må AKKU-CHEK ikke anvendes
Håndhygiejne
 
 • Hånddesinfektion
  - håndvask udføres altid ved synlig forurening af hænder og håndled. Håndvask skal altid efterfølges af hånddesinfektion
  - handsker anbefales (på sygehuset er det et krav)
Patientidentifikation
 
 • Patientens identitet sikres ved navn og CPR-nr./erstatnings CPR-nr. eller ID-bånd

Patientforberedelse

og Hyperæmisering
 

 • Det sikres at patienten er forberedt til blodprøvetagningen, hvilket indebærer, at der fastes til fasteprøver o.l.
 • Opvarmning:
  Finger skal være varm for at sikre god blodgennemstrømning
  Fingre kan opvarmes vha. varmepude, varm klud eller patienten vasker hænder med lunken vand.
Klargøring af utensilier
 
 • Lancet med kontrollerbar indstiksdybde
  - vattampon 
Desinfektion
 
 • Huden desinficeres med desinfektionsserviet/70% Ethanol og huden skal lufttørre ca. ½ minut
Punktur
 

 •  Finger: Anvend 3. eller 4 finger til prøvetagning. Der stikkes på siden af pulpa ca. 3 mm fra neglebåndet
  - med steril lancet laves indstik i finger.
  - den første bloddråbe fjernes med en ren vattampon.
  - pres let med tommel og pegefinger fra det yderste led op mod blommen.- en forsigtig malkning er tilladt, men det er vigtigt ind imellem at slippe finger, så blodtilførslen ikke hindres.
 

Opsamling af prøvemateriale
 
 • Fra en stor bloddråbe fyldes stiksen/kuvetten i en arbejdsgang
  (må ikke efterfyldes) 
Afslutning af prøvetagning
 
 • Vattampon eller plaster placeres på punkturstedet
 
Kanylebokse
 
 • Lancet lægges straks i kanyleboksen.
 


 Revideret: 18-11-2019 00:00:00