5.11.16 P-Kuldeagglutinin

Synonymer:

Kuldetitrering

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Kuldeagglutinin
 


Analysekode (intern KBA):
Kulde-Ag


Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.


Prøvetagningsglas:
Type 10, 7 ml EDTA glas med lilla prop.
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal centrifugeres og separeres.

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
Prøven må sendes med rørpost.

Forsendelse med postvæsenet:
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:

EDTA plasma.
5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret: 
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.  

Analysehyppighed:

Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning. Ikke vagtanalyse. 

Svarafgivelse:
1 hverdag fra modtagelse af prøven på laboratoriet. 
Svaret kan ses i EPJ/interinfo

Referenceinterval:

Normale sera indeholde ofte kuldeagglutininer af lav titer, derfor besvares således:

 • Kuldeagglutinin titer 8, er normalt
   
 • Kuldeagglutinin titer 16, hvilket er tvivlsomt forhøjet
   
 • Kuldeagglutinin titer 32 - 128, hvilket er forhøjet
   
 • Kuldeagglutinin titer = 256 eller derover, hvilket er stærkt forhøjet
   


Indikation:
Mistanke om autoimmune, komplette kuldeantistoffer, f.eks. ved visse former for hæmolytisk anæmi. Virus pneumonier ledsages ofte af forhøjet kuldeantistof.


Klinik:

8 = normal

16 = tvivlsomt forhøjet

32 - 128 = forhøjet

256 = stærkt forhøjet

Er kuldeagglutinintiteren stærkt forhøjet anbefales brug af blodvarmer ved transfusion. 

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989Håndtering på laboratoriet efter analysering:

Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

 

Bemærkninger:

Der er tilfælde hvor titerværdien er <256 hvor laboratoriet på baggrund af andre analyseresultater med tegn på kuldeagglutinin ved 37°C, ligeledes anbefaler brug af blodvarmer.

Ved forhøjet kulædeagglutinin suppleres med udredning for irregulære erytrocytantistoffer og Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe.


Analysemetode:
Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Visuel vurdering
Apparatur: Manuel procedure
 
 

IUPAC-nr. og navn: NPU01714  P- Kuldeagglutinin

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Nej

 Revideret: 28-04-2021 00:00:00