5.7.16 P(kB)-Glukose POCT

 

Synonymer
Blodsukker, bedside Glukose, POCT-glukose (Point-of-Care testing) 

Analysenavn i Labka og EPJ
Analysens navn afhænger af tidspunktet, fx P-Glucose; (T01) for tiden kl. 01. Det it-system, der er tilknyttet glukose-apparatet Accu-Chek (Cobas IT 1000), genererer en rekvisition med navn i laboratoriets it-system ud fra det tidspunkt, et resultat er registreret.

Analysekode (intern KBA)
kB-Glc

Instruktion for rekvirent
Undersøgelsen udføres decentralt i Hospitalsenheden Vest på udstyret Accu-Chek, se Kapillærblod vejledning til prøvetagning og instruktion for brugere.
Ønskes diagnostik af diabetes mellitus med udtagning af veneblodprøve, se: P(vB; fPt)-Glukose(diag.).
Kan efter behov rekvireres hos Klinisk Biokemisk Afdeling som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Ingen. Der anvendes friskt kapillærblod direkte fra indstik, se Kapillærblod vejledning til prøvetagning og instruktion for brugere.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver
Ikke aktuelt.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke aktuelt.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,6 µL frisk kapillærblod, som anvendes direkte fra indstik.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Svaret er tilgængeligt umiddelbart efter prøvetagning og analysering med Accu-Chek.
Hvis analysen er rekvireret hos Klinisk Biokemisk Afdeling:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
4,2 - 7,8 mmol/L

Kilde:
Nedre grænse: Det Nordiske Referenceintervalprojekt, Scand J Clin Lab Invest 2004;64;271-84.
Øvre grænse: ”Type 2 diabetes. Medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling. Medicinsk Teknologivurdering” (SST,2003).
Intraindividuel variation: 4,5%.

Telefonsvar
Ved resultater < 3,0 mmol/L eller > 20,0 mmol/L informeres personalet på afdelingen.

Fejlkilder
Prøvetagningen og patientens blodgennemstrømning i fingrene er afgørende for at opnå et korrekt måleresultat, se ovenfor i afsnittet 'Instruktion for rekvirent'.
Lipæmisk prøvemateriale med triglycerid > 20,3 mmol/L kan give forhøjede resultater.
Unormal hæmatokritværdi under 0,10 eller over 0,65 kan påvirke resultatet.
Teststrimler, som ikke bliver opbevaret i lukket originalbeholder, vil give falsk forhøjede resultater, idet de er meget påvirkelige af fugt.
Følgende stoffer kan, hvis de overskrider de opgivne grænseværdier i blodet, give falsk forhøjede glukoseværdier: Galaktose > 0,83 mmol/L; 
Ascorbinsyre > 0,17 mmol/L.

Indikation
Kontrol af diabetes mellitus.
Af- og bekræftelse af hypo- eller hyperglykæmi, f.eks. hos bevidstløse og bevidsthedsslørede.
Neonatale børn.

Klinik
Personer med symptomer og tilfældigt målt vP-Glukose, stofk. > 11,1 mmol/L har diabetes mellitus.
Forhøjede værdier ses ved Cushings syndrom, akromegali og fæokromocytom.
Lave værdier ses ved insulinom, insulinchok, faste og svær leverskade.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ikke på laboratoriet.

Analysemetode
Udføres decentralt på Regionshospitalerne i Herning, Holstebro og Lemvig.
Udføres kun i visse tilfælde på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Elektrokemisk.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,4 mmol/L: 40% svarende til 0,6 mmol/L
Ved 8,1 mmol/L: 11% svarende til 0,9 mmol/L
Ved 21,5 mmol/L: 11% svarende til 2,3 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU22089 P(kB)-Glucose; stofk.

Analyserelaterede ændringer
-

 

 



Revideret: 03-07-2018 00:00:00