5.8.31 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC;POCT)

Synonymer
HbA1c

Analysenavne i Labka og EPJ
Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC;POCT)  (=HbA1ciPOC)

Analysekode (intern KBA)
HbA1ciPOC

Instruktion for rekvirent
Kan ikke rekvireres i EPJ. Kontakt evt. Klinisk Biokemisk Afd.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA glas med lilla prop. Glastype 3 
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL veneblod.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 7 d., Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval/Behandlinsmål
Fælles 0 - 200 år: < 48 mmol/mol

Fejlkilder
-

Indikation
Monitorering af diabetes mellitus. POCT-analysen kan ikke anvendes til diagnostik - her anvendes Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC).

Klinik
Hæmoglobin A1c er en glykeret form af HbA1. Den relative mængde af HbA1c i forhold til HbA1 afhænger af B-Glucose og vokser i den enkelte erythrocyts levetid. HbA1c-fraktionen afspejler gennemsnittet af B-Glucose i de seneste 2-3 mdr.
For yderligere oplysninger se Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC).

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Agglutinationsreaktion med fotometrisk måling (POCT-udstyr).
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
   
Ved 33 mmol/mol: 8% sv. til 3 mmol/mol.
   Ved 90 mmol/mol: 8% sv. til 7 mmol/mol.

IUPAC-nr. og navn
AAB00092 Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC;POCT)

Analyserelaterede ændringerRevideret: 07/04/2019 12:00:00 AM