5.3.16 P-Cancer-antigen 125

Synonymer
CA 125

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Cancer-antigen 125

Analysekode (intern KBA)
Cag-125

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer. 
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval:

16 - 200 år

< 35 x103arb.enh./L

Kilde: Beslutningsgrænse. Laurells Klinisk Kemi, 7. udgave, 1997 og Roche Modular/Cobas e pakke-indlæg, 2007-08, Vers.11, dansk.
Intraindividuel variation: 25%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Postoperativ terapiopfølgning, specielt ved gynækologiske cancertyper. Serieanalyser har prognostisk værdi, især ved ovariecancer. Analysen kan ikke anvendes diagnostisk som tumormarkør.

Klinik
Værdier > 35 kIE/L ses hos 80% af kvinder med ovariecancer og hos 2-9% af raske kvinder. 50% af kvinder med ovariecancer i stadium I og 98% af kvinder med ovariecancer i stadium IV har forhøjet CA125. Ved recidiv ses forhøjet og stigende CA125.
Forhøjede værdier ved ikke-maligne lidelser ses især ved leversygdomme. Forhøjede værdier kan findes under graviditet og ved endometriose.


For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 2 x103arb.enh./L: 40% svarende til 0,8 x103arb.enh./L
Ved 20 x103arb.enh./L: 13% svarende til 2,6 x103arb.enh./L
Ved 325 x103arb.enh./L: 13% svarende til 41,5 x103arb.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU01448  P—Cancer-antigen 125; arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
16-09-2013: Ny metode (Abbott Architect). 

 Revideret: 01-07-2019 00:00:00