5.2.17 P-BF-test

Synonymer: Serologisk forlig

Analysenavn i Labka og EPJ: P-BF-test

Analysekode(i ntern KBA): BF 

Instruktion for rekvirent: 
Prøven mærkes med navn og CPR-nr. 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml 
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Nyfødte: 1 mikrotainer EDTA veneblod, svarende til ca ½ ml. 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning.
Prøven må sendes med rørpost.   

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.
5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved
20-25 ºC
Opbevaring i Blodbank og Immunologi:
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:

Vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer
Livsvigtig: 1 time.
Tiden beregnes fra prøven modtages i laboratoriet.
Svaret kan ses i EPJ/interinfo - se beskrivelse af Inter Info     

Der kan forekomme forlænget svar tid ved ved behov for komponenter med sjældne egenskaber. Dette vil fremgå af InterInfo.

 
Indikation: 
Analysen rekvireres ved behov for transfusion af erytrocytkomponenter, hvis patienten er kendt med irregulære erytrocytantistoffer

Klinik:

Med en gyldig BF-test kan der udføres serologisk forlig i hele gyldighedsperioden.
Serologisk forlig er påkrævet forud for udlevering af erytrocytkomponenten.

Gyldig BF-test samt reserverede forligelige erytrocytkomponenter kan ses i InterInfo

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989


 
Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger:

Ved bestilling angives det ønskede antal erytrocytkomponenter samt tidspunkt de skal anvendes. Ved yderligere bestillinger i forligets gyldighedsperiode kontaktes Blodbanken telefonisk.

Hvis den bestilte analyse medfører behov for yderligere udredning svares disse via P-Erytrocyt-Ab udredning og/eller den aktuelle analyse f.eks Erc(B)-Direkte-antiglobulin gruppe. 

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

IUPAC-nr og navn:  NPU26696. Erythrocyt-antistof(P)—Forlig; udløb(d&h) 

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: NejRevideret: 22-04-2021 00:00:00