5.1.15 P-Antitrypsin

Synonym
alfa1-Antitrypsin, Þ1-Antitrypsin

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Antitrypsin

Analysekode (internt KBA)
A1-At

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop Glastype 4
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven sendes med ordningen næste dag.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven og afpipetteres. Holdbar en uge uden centrifugering.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d. Køleskab (2 - 8 °C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer. 

Referenceinterval

Vejledende for Børn

navlesnorsblod

1,10 - 2,40 g/L

0-1 md

1,10 - 2,40 g/L

2-18 år

0,70 - 1,80 g/L

Voksne

>18 år

0,97 - 1,68 g/L

P-pillebrugere

ca. 30% højere

Kilde: Voksne: Klinisk Kemi i Norden 1993, 5/4: 13-17
Navlesnor og børn: Clayton (uddybning afventer); Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC. Pediatric Reference Ranges, 6th ed., Washington: AACC Press, 2007: 13.
Intraindividuel variation: 6 % 

Fejlkilder
-

Indikation
Udredning af kronisk obstruktiv lungesygdom og juvenil cirrhose (Þ1-Antitrypsin-mangel). Screening for antitrypsinmangel. Mistanke om aktiv levercirrhose og andre aktive processer af inflammatorisk eller neoplastisk natur.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved akutte og kroniske inflammatoriske reaktioner uanset genesen ("akut-fase reaktant"). Ved lokalisation af processen til leverparemkym ses markant stigning, der ikke som andre lokalisationer ledsages af forøget koncentration af S-Orosomucoid og S-Haptoglobin. Ved lokalisation af aktive processer til støttevæv er stigningen relativt mindre end forøgelserne af andre akut-fase proteiners koncentrationer.

Nedsatte værdier ses ved kakektiske tilstande og ved forekomst af genotyperne kaldet PI*MZ (~60% reduktion af normal niveau), Pi*SZ (~40% af normal niveau), Pi*ZZ (15-20% af normal niveau), og PI*QO (0% af normal niveau). Gentyperne disponerer i varierende grad til juvenil levercirrhose og kronisk obstruktiv lungelidelse (emfysem). Subnormale koncentrationer i forløbet af akut infektion bør foranledige kontrol af niveauet efter infektionens ophør.(Stoller JK, Lacbawan FL, Aboussouan LS. Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. GeneReviews 2017)

For yderligere information se: lægehåndbogen (Alfa 1-antitrypsin)

Håndtering på laboratoriet
Prøvemateriale opbevares ved 2 - 8 °C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion

IUPAC-nr. og navn
NPU19692 P-Antitrypsin; massek.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00