3.2.1 Afgivelse af laboratoriesvar fra KBA og KIA

Laboratoriesvar   
Analyseresultater til kliniske afdelinger og praksis sendes løbende via EPJ eller EDI-server. Dette gælder alle analyseresultater fraset enkelte, der enten ikke udføres på afdelingen eller skal fremsøges i andre systemer.
Hvis der savnes et analyseresultat anbefales det derfor at tjekke i EPJ først, evt. opdatere indhentning af data med F5.


Faxsvar
Praksis: Anvendes kun til rekvirenter udenfor RegionMidtjylland, og hvor fax-nr. er angivet. Der kan også være behov for at faxe et EKG, dette aftales med praksis i den enkelte situation.
Kliniske afdelinger: Anvendes kun ved nedbrud af elektroniske svar.


Telefonsvar
Der afgives i princippet ikke telefoniske svar.
Der er dog følgende undtagelser:

 • Ved kritiske resultater på udvalgte analyser ringes til rekvirent, se Analyser med uopfordret telefonsvar. Ringegrænserne er besluttet regionalt, men hvis en klinisk afdeling ønsker det, udskrives svarene i stedet automatisk på de kliniske afdelinger.
  I dagtiden ringes til lægepraksis, og hvis denne er lukket kontaktes vagtlægen.

 • I samarbejde med Blodcenterets vagthavende læge afgives nedenstående svar telefonisk:
  • Nyopdaget antistof hos patienter, hvor svaret er vigtigt i forbindelse med transfusionsbehandling
  • Ved mistanke om hæmolytisk sygdom på nyfødte (HDN)
  • Udredning af transfusionskomplikationer 

Ved afgivelse af telefonsvar oplyser laboratoriet patientens navn, CPR-nr. og analyseresultater, og alle oplysninger skal gentages af modtageren.


Svarafgivelse til patienten
Som hovedregel gælder, at der ikke udleveres blodprøvesvar til patienten, der henvises i stedet til rekvirent og til muligheden for at se egne Laboratoriesvar på Sundhed.dk.

Hvis en patient insisterer på at få resultater oplyst sker det undtagelsesvist og ifølge retningslinjen 2.1.5.1. Aktindsigt, videregivelse af oplysninger og underretningspligt, HEV 

Analyseresultater udført på bed-side udstyr oplyses, hvis patienten ytrer ønske om svaret. 

Ift. børn og svarafgivelse til forældre:

 1. Der henvises til rekvirenten
 2. Hvis far/mor insisterer skal KBA-sekretariat modtage e-mail med flg. oplysninger:
  • Kopi/foto af Sundhedskort på far/mor og barn, samt adresse på e-mail
  • Svar sendes via post/e-boks - gældes kun på hverdage

 


Referencer

 1.  2.1.5.1. Aktindsigt, videregivelse af oplysninger og underretningspligt, HEV Revideret: 24-02-2020 00:00:00