6.1.43 Syst(spec.)-Asialotransferriner

Synonymer:
Tau-transferrin
Beta-2-transferrin

IUPAC-nr:
NPU28535

Analysekoder (intern KBA):
Sys-Beta
Asialo (blodprøve, som bliver medbestilt af Sys-beta)

Analysested: 
Klinisk Biokemisk Afdeling
Ingemannsvej 18
indgang 51
4200 Slagelse

Telefon 58 55 94 62

Bemærkninger: 
For prøvemateriale og holdbarhed se analysevejledningRevideret: 26-12-2020 00:00:00