5.11.22 P-Kolesterol HDL

Synonymer:
HDL

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Kolesterol HDL

Analysekode (intern KBA):
HDL-Chol

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Plasma skal være hæmolysefrit.

Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet

Svartid:
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval:

18 - 200 år:
 

 

 
Kvinder:
 
Anbefalet værdi: > 1,2
 
mmol/L.
 
Mænd:
 
Anbefalet værdi: > 1,0
 
mmol/L.
 

Kilde: Voksne: Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark. Tillæg til Cardiologisk Forum August 2004 (www.cardio.dk).
Intraindividuel variation: 5,7%.

Vejledende referenceinterval, gravide

GA, uge 3-42

P-Kolesterol HDL ændres normalt ikke i forbindelse med graviditet.
Statinbehandling seponeres normalt hos gravide

GA: Gestationsalder.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248.

Fejlkilder:

Hæmolyse.

Indikation:
Udredning af hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi. Gentagne fund af P-Kolesterol>6-7 mmol/L. Grænsen kan være lavere ved familær disposition til hyperkolesterolæmi, ved hypertension og ved diabetes mellitus.

Klinik:
Forhøjede værdier kan være arveligt betinget, men skyldes oftest lægemiddelindtagelse (østrogener, antiepileptika, bronkiedilaterende midler).
Nedsatte værdier ses ved primære og sekundære hypertriglyceridæmier, (alkoholisme, utilstrækkeligt behandlet diabetes mellitus). Medfødt mangel på HDL-Kolesterol.
Lave værdier (også værdier inden for referenceintervallet) anses for en selvstændig risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom.
For yderligere information se: lægehåndbogen.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 1,10 mmol/L: 7,5% sv. til 0,08 mmol/L.
   Ved 1,50 mmol/L: 7,6% sv. til 0,11 mmol/L.


IUPAC-nr. og navn:
NPU01567 P-Cholesterol + ester, i HDL; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.07.2016: Beregning af P-Kolesterol/P-Kolesterol HDL ratio udgået.
09.07.2019: Måleusikkerhed opdateret.
 Revideret: 09-07-2019 00:00:00