2.3.1 Anbefalet glasrækkefølge ved blodprøvetagning i HEV


Udvalgte modtagere af autoriserede kopier udover håndbogs-indehavere:

5 stk. autoriserede kopier forefindes i ambulatoriet, RHL
1 stk. autoriseret kopi forefindes i special-amb, RHL
1 stk. autoriseret kopi forefindes i kurverummet, RHL
6 stk. autoriserede kopier til ambulatoriet, RHE

Glasrækkefølge for HEV.doc

 


 Revideret: 07-07-2020 00:00:00