5.16.26 B-Plasmodium; (0 1 2 3)

Synonymer
Malaria, Malaria-hurtigtest, Malaria kviktest (quicktest)

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Plasmodium;(0 1 2 3)

Analysekode (intern KBA)
Malar-Q

Nationalt kortnavn
Ikke fastlagt.

Instruktion for rekvirent 
Denne hurtigtest udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning. Anbefales kun udført første gang - derefter kun forsendelse af præparater og EDTA-blod til KMA, Skejby. Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Udstrygningspræparat udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning og Holstebro, og videresendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby. Se også P-Plasmodium (DNA) [Malaria].


Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se:
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.
 

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 ml EDTA-fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: Kort holdbarhed - hurtigtesten udføres snarest
Køleskab (2 - 8°C): 3 d


Alternativt prøvemateriale: kapillærblod taget i specielle EDTA-kapillarrør
Udstrygnings- og dråbepræparat til mikroskopisk konfirmering, se analysevejledningen fra KMA 
1.3. Malaria (PCR)

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid og svarmuligheder
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer

0 - 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.
Svarmuligheder:
0 (arb.enh.): Negativ; ingen malaria-antigener påvist
1
(arb.enh.): Positiv for P. falciparum
2 (arb.enh.): Positiv for én eller flere af følgende: P. vivax, P. malariae eller P. ovale
3
(arb.enh.): Positiv for P. falciparum og evt. én eller flere af følgende: P. vivax, P. malariae eller P. ovale

Referenceinterval
Negativ: 0 arb.enh.
K
ilde: producent Premier Medical Corporation Ltd.

Telefonsvar
Der afgives telefonsvar ved positiv prøve.

Fejlkilder
Falsk negativt resultat kan forekomme ved meget højt indhold af parasitter i blodet.

Indikation
Mistanke om malariainfektion og differentialdiagnose af infektion med Plasmodium falciparum over for andre, mindre ondartede malaria infektioner.
Testen er uegnet til screening af asymptomatiske patienter.

Klinik
Hurtigtesten kan påvise cirkulerende antigen fra infektion med P. falciparum, P. vivax, P. ovale og P. malariae, ved en grad af parasitæmi hvor infektionen endnu ikke er livstruende. Testen vil ikke finde antigen fra P. knowlesii
.
Følsomheden af testen er lidt mindre end ved mikroskopi af tykt dråbepræparat.

For yderligere information se: www.lægehåndbogen.dk 

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Immunkromatografisk analyse (First Response Malaria; testplader).

IUPAC-nr. og navn
NPU12269  B-Plasmodium; arb.k. (proc.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 25-05-2020 00:00:00