2.3.5 Centrifugering

Prøvematriale
Centrifugering af blodprøver taget i anbefalede glastyper.
Se skemaet Anbefalet prøvehåndtering i praksis 

Udstyr
Centrifuge med udsvingsrotor: Kan anvendes til centrifugering af alle glastyper.
Centrifuge uden udsvingsrotor: Kan ikke anvendes til centrifugering af gelglas.

Fremgangsmåde

 1. Anbring glassene symmetrisk i centrifugen, således at der er ligevægt omkring omdrejningsaksen.
  For at opnå ligevægt anbringes glas af samme type parvis overfor hinanden.
  Er dette ikke muligt anvendes korrektionsglas (glas af samme type og fyldt med vand svarende til blodvolumen).
 1. Tørglas (rød prop farve/uden antikoagulans) skal henstå 30 minutter før centrifugering.
 1. Indstilling og centrifugering:
  Tid: 10 min. (hvis ikke andet er angivet - se analyseblad/sendeprøve)
  Hastighed: 2200 g - anbefales til alle blodprøver af Klinisk Biokemisk Afd.
  Temperatur: 18 - 22° C (stuetemperatur)
  NB! Omdrejningshastigheden afhænger af centrifugens radius og varierer derfor med centrifugetypen.
 1. Luk og start centrifugen.
   

Radius
 
13 cm
 
14 cm
 
15 cm
 
16 cm
 
17 cm
 
18 cm
 
Omdrejning
pr. minut
 
3900
 
3750
 
3600
 
3500
 
3400
 
3300
 
Hastigheden
 
2200 g
 
2200 g
 
2200 g
 
2200 g
 
2200 g
 
2200 g
 


Afpipettering
For evt. afpipettering se de enkelte analyseblade.

 1. Plasma overføres med engangspipette til forsendelsesglas.
  Gå ikke tættere end ½ cm på blodlegemerne.
 1. Hvis der medkommer blodlegemer recentrifugeres forsendelsesglasset, og prøven overføres til nyt forsendelseglas.


Sikkerhed og Risikomomenter

 1. Hvis centrifugen ryster, støjer eller viser andre tegn på uregelmæssigheder, trækkes stikket ud.
 1. Hvis et glas knuses i centrifugen, skal denne straks rengøres i sæbevand, aftørres og efterfulgt af aftørring med desinfektionsmiddel. Revideret: 24-05-2018 00:00:00