4.1.2 Laboratoriefaglige konsulenter

Den regionale laboratoriekonsulentordning (LKO)
LKO er til for at sikre den tekniske og faglige kvalitet af de laboratorieundersøgelser, der udføres i almen praksis. Praktiserende læger, der i egen klinik ønsker at udføre laboratorieundersøgelser omfattet af kvalitetssikringsordningen, skal være tilmeldt ordningen og indsende kontrolprøver.

Blodprøver og Biokemi (BBI) besøger alle praktiserende læger 1 gang årligt, disse besøg er iværksat for at fastholde og udvikle kvaliteten af det laboratoriearbejde, der udføres i praksis.
Emner ved disse besøg omfatter:

  • præanalytiske forhold
  • forhold vedrørende laboratorieudstyr
  • kvalitetssikring af analyser udført i egen praksis, herunder indsendte parallelkontroller
  • gensidig informationsudveksling.

Undervisning
Til nyansat praksispersonale og i øvrigt efter behov tilbydes der undervisning i brugen af laboratoriehåndbogen samt prøvetagning.


Laboratoriefaglige konsulent

Råd og vejledning fås hos: Anne Jaritz-Nielsen tlf. 7843 5679

Yderligere information kan findes på 
Praksis.dk under laboratoriekonsulentordningenRevideret: 15-02-2021 00:00:00