5.8.15 Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC]

Synonymer
MCHC

Analysenavn i Labka og EPJ
Erc(B)-Hæmoglobin [MCHC]

Analysekode (internt KBA)
MCHC

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Er prøven taget efter afhentning af prøver med transportordningen, afgives ikke svar på denne parameter. Se oversigt over erythrocyt-parametre B-Erythrocyt-undersøgelse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3). Hvis prøven ikke afhentes samme dag, kan undersøgelsen ikke udføres.
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven opbevares ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 6 timer

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn
0 d - 18 år
 
20,0 - 22,0
 
mmol/L 
Voksne
> 18 år
 
19,7 - 22,2
 
mmol/L
 

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:385-98; molmassen ændret fra 16500 til 16114,5 g/mol jvf. DSKB-Nyt 1, 2010
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: 209-10
Intraindividuel variation: 1,1 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

3-42
Partus(P); P+1 dag, P+2 dage

21-23 mmol/L

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48; Abbassi-Ghanavati M et al. Obstetrics and gynecology 2009;114:1326-31; Michelson AD. Platelets, 2002. 

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse. Koagler.
Lav P-Natrium-ion; stofk. hos en patient kan medføre måleteknisk falsk høj værdi af MCHC ((B)Ery(middel)-Hæmoglobin(Fe); stofk.), og høj P-Natrium-ion; stofk. hos en patient kan medføre falsk lav værdi af MCHC, mens MCH ((B)Ery(middel)-Hæmoglobin(Fe); stofm.) vil være upåvirket.

Indikation
Udredning af anæmi, se Anæmi-udredning.

Klinik
MCHC klassificerer anæmier som:

Hypokrom < 19,7 mmol/L,
 
eksempelvis jernmangelanæmi.
 
Normokrom 19,7 - 22,7 mmol/L,
 
eksempelvis blødningsanæmi.
 

Ved arvelig sphærocytose ligger MCHC omkring 22 mmol/L, som er øverste teoretiske grænse for MCHC.

For yderligere information se: lægehåndbogen (Erytrocytundersøgelse)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Beregning (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed; antal erythrocytter er anført:
Ved RBC 2,25 x 1012/L | MCHC 21,8 mmol/L: 4,0 % svarende til 0,9 mmol/L
Ved RBC 4,22 x 1012/L | MCHC 21,6 mmol/L: 3,9 % svarende til 0,8 mmol/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved RBC 5,05 x 1012/L | MCHC 20,5 mmol/L: 2,8 % svarende til 0,6 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU02321 Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); stofk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 07-12-2018 00:00:00