5.11.37 U-Koriogonadotropin[HCG]

Synonymer
U-Choriogonadotropin, graviditetstest, U-hCG

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Koriogonadotropin[HCG]

Analysekode (intern KBA)
U-Hcg

Instruktion for rekvirent
Analysen udføres udelukkende som POCT (point-of-care-testing). Udføres ikke af Klinisk Biokemisk Afdeling, men udelukkende decentralt, se instruktion 2.5.4 U-hCG - Clinitek Status instruktion.

Prøvetagningsglas
Urinen opsamles i ren, tør beholder.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke aktuelt.

Indlevering på KBA
Indleveres ikke, da analysen kun udføres decentralt.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke aktuelt.

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 2 timer
Køleskab (2 - 8 °C): 3 d

Svartid
Der afgives ikke svar fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Referenceinterval
0 arb.k.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Prøven taget for tidligt efter formodet befrugtning.
Patienten i behandling med antistoffer.
Falsk negativt resultat kan ses ved ekstremt høje niveauer af U-hCG, såsom ved molar graviditet.

Indikation
Påvisning af graviditet, mistanke om ektopisk graviditet og differentialdiagnostisk ved abdominalsmerter.

Klinik
Clinitest hCG detekterer koriogonadotropin i urin (U-hCG) ned til 25 IU/L. Ved en normal graviditet vil U-hCG derfor kunne detekteres ca. 14 dage efter befrugtning - eller ca. 28 dage efter sidste menstruationscyklus.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (Choriogonadotropin (hCG) - Urinstix)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ikke på laboratoriet, men decentralt.

Analysemetode
Analyseprincip: CLINITEST hCG-testkassetter til maskinel aflæsning på Siemens Clinitek Status+; kromatografisk immunoassay.

IUPAC-nr. og navn
NPU10394 U-Choriogonadotropin; arb.k.(proc)

Analyserelaterede ændringerRevideret: 03-07-2018 00:00:00