5.3.55 CD4+ T-Celle tælling

Synonymer:
T-Lymfocytter
Lymfocytter subpopulation
CD3
CD4
CD8
CD45


Analysenavn i Labka og EPJ:
CD4+ T-Celle tælling, som indeholder flg. analyser:
B-T-lymfocytter (helper) -  hvilket svarer til absolut antal CD4+ celler x 109/L
Lymcs(B)-T-lymfocytter-  hvilket svarer til fraktion af CD4+ celler i %

Analysekode (intern KBA): 
CD4-tæl (bestilling)
CD3-4-45 (medbestilling)
CD4 (medbestilling) 

Instruktion for rekvirenten:
Prøven kan tages mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Prøverne må ikke tages før Kl: 8 på disse dage og aldrig dagen før en helligdag grundet begrænset holdbarhed på prøvematerialet
Prøven analyseres onsdage og fredage i tidsrummet kl. 8-14 
Prøven mærkes med prøvenummer.
Børn: Analysen kan også anvendes på børn 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop.
Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
 

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
 

Forsendelse med postvæsenet:
Kan ikke postforsendes. 
  

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL EDTA stabiliseret veneblod, mindste mængde 100 µL veneblod.
VIGTIGT: Opbevares ved stuetemperatur (20-25 °C) og holdbar i op til 48 timer.

Svarafgivelse:
Efter ønske kan der afgives svar på T-lymphocytter (cytotoxisk);B  (CD8+ T-celler) 

Referenceinterval:
Normalområdet for voksne: 0,3 - 1,4 x 109 /L CD4 + T-celler

Fejlkilder: -

Indikation:
Monitorering af HIV positive patienter
 

Klinik:
Monitorering af HIV positive patienter involverer primært en tælling af CD4+ T-lymfocytter (T-hjælper lymfocytter).
Disse reduceres under infektion med HIV.

Håndtering af laboratoriet:
Prøven opbevares ved stuetemperatur 20 - 25 °C.

Bemærkninger:
Ikke vagtanalyse
Udføres på  Klinisk Immunologisk Afsnit, Regionshospitalet Herning

IUPAC nr. og navn:
AAB00032 CD4 + T-celle tælling 
NPU21823  B-T-Lymphocytter(helper);antalk.
NPU21785 Lymcs(B)-T-Lymphocytter,;antalfr.

Analyserelaterede ændringer: -

 Revideret: 13-11-2019 00:00:00