10.218 Ændring af børnereferenceintervaller for Ioniseret Calcium november 2020

 Udsendes til alle HEV hospitalsrekvirenter inkl. Psykiatrien samt almen praksis og speciallægepraksis.

 

Ændring af børnereferenceintervaller for ioniseret calcium.docx

Ændring af børnereferenceintervaller for ioniseret calcium.pdfRevideret: 10/30/2020 12:00:00 AM