5.2.3 P-Brain natriuretisk peptid [BNP]

 

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Brain natriuretisk peptid [BNP]

Analysekode (intern KBA)
BNPt

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. 

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA plastglas med lilla prop. Glastype 3
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3)
Skal afhentes samme dag som prøvetagning. Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres og sendes frossen på tøris.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL EDTA-plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning. OBS kort holdbarhed efter centrifugering.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 4 timer, Køleskab (2-8°C): 1 d, Frys (-20°C): 3 mdr.
Der ses op til 20 % lavere værdier for fuldblod efter 1 døgn ved stuetemperatur. 

Analyseringshyppighed
Herning: Udføres hele døgnet. 
Holstebro: Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

0 - 200 år

< 30,0 pmol/L

Kilde: Abbott, Architect BNP 8K28 pakningsindlæg (dansk) B8K2R6 48-3079/R2, 2008.
Intraindividuel variation: 10%

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Klinisk mistanke om kronisk hjertesvigt på grund af længerevarende åndenød og nedsat fysisk
funktionsevne, der efter relevant udredning ikke lader sig forklare tilfredsstillende ved anden kendt lidelse eller tilstand.

Klinik
BNP-niveauet i plasma øges i takt med en formindsket funktion i venstre ventrikel og en øget klinisk sværhedsgrad af hjertesvigt i henhold til NYHA-klassifikationen. Med en cut-off værdi på 30,0 pmol/L vil næsten alle patienter med hjertesvigt have forhøjede værdier. En del patienter med P-BNP > 30,0 pmol/L er falsk positive, hvorfor alle patienter med forhøjet P-BNP bør henvises til ekkokardiografi til af- eller bekræftelse af hjertesvigtdiagnosen, og afklaring af behovet for eventuel supplerende diagnostik. BNP værdierne bør vurderes ift. køn og alder, idet kvinder har et højere niveau end mænd, ligesom værdierne stiger med alderen.

For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 20 pmol/L: 21% svarende til 4,2 pmol/L
Ved 100 pmol/L: 16% svarende til 16 pmol/L

IUPAC-nr. og navn 
NPU17181 P—Brain natriuretisk peptid; stofk.

Analyserelaterede ændringer
07-02-2012: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 04-07-2019 00:00:00