5.3.21 P(vB)-CO2 total

Synomym 
Total CO2, Carbondioxid(total)

Analysenavn i Labka og EPJ 
P(vB)-CO2 total

Analysekode (intern KBA) 
TCO2

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Vakuum skal udnyttes helt og proppen må ikke tages af. Må ikke afpipetteres.

Prøvetagningsglas 
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Prøven skal afhentes samme dag som prøvetagning af hensyn til holdbarheden.
Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
2 mL plasma.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 6 timer.

Holdbarhed efter afpropning eller i ikke-fyldte glas: 1 time.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval

Børn
 
0 - 3 år
 
23 - 32 mmol/L
 
Kvinder
 
3 - 200 år
 
23 - 32 mmol/L
 
Mænd
 
3 - 200 år
 
25 - 32 mmol/L
 

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Amtsrådsforeningen 1988.
For gravide ses fald til ca. 20 mmol/L i sidste trimester.

Telefonsvar
Uopfordret telefonsvar ved værdier < 8 mmol/L, og værdier > 40 mmol/L.

Fejlkilder
Uudnyttet vakuum og afpropning nedsætter værdien.

Indikation
Screeningsprøve for metaboliske syre-base forstyrrelse i situationer, hvor patienten ikke har kliniske tegn på respiratoriske forstyrrelser.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved primær hyperkapni og primær eller kompensatorisk metabolisk alkalose.
Maksimalt 60 mmol/L.
Nedsætte værdier: Ses ved primær hypokapni og primær eller kompensatorisk metabolisk acidose.
Minimalt ca. 1 mmol/L.
Ændring i P(vB)-CO2 total kan bruges som et nogenlunde støkiometrisk mål for ændring i Base-excess.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.
I glastype 4 uden gel er prøven holdbar mindst 6 timer. Efter aftagning af proppen er prøven kun holdbar ca. 1 time.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Fotometri
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 16 mmol/L: 24,8% sv. til 4,0 mmol/L.
   Ved 31 mmol/L: 13,6% sv. til 4,2 mmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU01472 P(vB)-Carbondioxid; stofk.

Analyserelaterede ændringer
07.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 04-03-2018 00:00:00