5.15.6 U-Osmolalitet

Synomym
Opløst substans

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Osmolalitet

Analysekode (intern KBA)
U-Osml

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse
Vedr. Tørsteprøve se 3.2.5.2.3. Tørsteprøve

Prøvetagningsglas
Type 17, 10 mL urin monovetteglas med gul prop eller
Type 19, plastglas med gul prop til forsendelse af urin eller
Glas uden tilsætning til urinprøver.


Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: Type 17 eller type 19, plastglas med gul prop.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Prøven skal være fremme på laboratoriet inden 1 døgn, ellers fryses den og sendes på tøris.
Forsendelsesglas: Type 17 eller type 19, plastglas med gul prop.

Prøvemateriale og holdbarhed
1-2 mL spontan urin eller 1-2 mL af en velblandet døgnurin. Opbevares i glas med tætsluttende låg.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d., Køleskab (2-8°C): 3 d., Fryser (-20°C): 1 md.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid 
Rutine: Inden for 3 hverdage.

Referenceinterval
300 - 900 mmol/kg for et gennemsnit målt på en opsamlet døgnurin; større variation ses for spontan urin afhængig af væskeindtag.

Kilde: Kompendium i Laboratoriemedicin, 1988 Amtsrådsforeningen i Danmark og NW Tietz: Clinical Guide to Laboratory Tests, Third ed. (1995).
Intraindividuel variation: 28%

Fejlkilder
-

Indikation
Forgiftningstilfælde, mistanke om diabetes insipidus, polyuri. Indgår i funktionsprøver til belysning af ADH-produktion og nyrefunktion.

Klinik
U-Osmolalitet må sammenholdes med oplysninger om væsketilførsel, ødemer etc.
Nedsat evne til at koncentrere urinen ses ved utilstrækkelig sekretion af vasopressin, kronisk pyelonephrit og andre tilstande med vasopressinresistens som hyperkalkemi, hypokalemi, lithiumbehandling, akut tubulær interstitiel nephropati, uremi etc.
Undersøgelsen foretages om morgenen, hvor osmolaliteten i urin efter 8 timer uden væskeindtagelse normalt er > 800 mmol/kg, samtidig med normal osmolalitet i plasma. Ved diabetes insipidus er U-Osmolalitet som regel lavere end P-Osmolalitet, ved osmotisk diurese sædvanligvis større.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i 2 d., hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på: Medicinsk Forskningsafsnit, RHL
Analyseprincip: Dugpunkts-depressionen
Definition:
Osmolaliteten angiver antallet af osmotisk aktive partikler pr. kg opløsningsmiddel.
Osmolalitet = osmotisk koefficient * partikel-koncentrationen i mol/kg opløsningsmiddel.
Den osmotiske koefficient for NaCl er 0,93 i væsker med fysiologiske koncentrationer, f.eks. serum.

IUPAC-nr. og navn
NPU03434 U-Opløst substans;molal

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 21-08-2018 00:00:00