6.7.24 DNA-Genom

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAA00845 (DivAl)
NPU59043 (DNA-WGS)

Analsyekoder (intern KBA):
DivAl
: Bestilles af rekvirent - analysen kan ikke bestilles i EPJ eller WebReq
DNA-WGS
: Tilrettes af KBA

Analysested:
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA)
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 53 30

For yderligere information se analysevejledningen

Bemærkninger:
Rekvitionsblanket udfyldes af rekvirenten og medsendes prøverne.

2 x 6 mL EDTA-blod tages ved to uafhængige prøvetagninger af to forskellige bioanalytikere.
Glassene mærkes med navn, CPR-nr. og dato.Revideret: 04/09/2021 12:00:00 AM