5.21.1 P-Urat

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Urat

Analysekode (intern KBA)
Urat

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Plasma skal være hæmolysefrit.
Ved patienter i behandling med Rasburikase/Fasturtec skal analysen rekvireres selvstændigt med kommentaren "Urat på isbad".

Prøvetagningsglas 
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit plasma.

Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2-8°C): 7 d.
Ved patienter i behandling med Rasburikase/Fasturtec skal prøven tages på isbad, kølecentrifugeres (2200 g i 10 min ved 4°C)  og analyseres straks.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval

Børn

0 - 18 år

0,12 - 0,32 mmol/L

Voksne

Kvinder, 18 - 50 år 

0,15 - 0,35 mmol/L 

Kvinder, 50 - 200 år 

0,15 - 0,40 mmol/L

Mænd, 18 - 200 år

0,23 - 0,48 mmol/L

Kilde, børn: Kompendium i Laboratoriemedicin. Amtsrådsforeningen i Danmark 1988. 
Kilde, voksne: Rustad et. al.
The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Intraindividuel variation: 9%.

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt

 

GA, uge 3-12

0,11-0,27 mmol/L

GA, uge 13-20

0,11-0,27 mmol/L

GA, uge 21-28

0,12-0,30 mmol/L

GA, uge 29-34

0,12-0,33 mmol/L

GA, uge 35-42

0,15-0,39 mmol/L

P, P+1 dag, P+2 dage

0,17-0,46 mmol/L

GA: Gestationsalder. P: Partus
Kilde:
Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Initielt fald i P-Urat pga øget clearance. Gennem graviditeten øget tubulær reabsorption.

 

Fejlkilder
Hæmolyse.

Indikation
Kontrol af cytostatisk behandling (specielt leukæmier). Mistanke om arthritis urica eller en genetisk betinget tilstand, se Klinik.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved arthiritis urica, leukæmi, polycytæmi, perniciløs anæmi, pneunomi, nyreinsuffiens, inanition, juvenil hyperurikæmi (Lesh-Nyhan's syndrom). Purinrig kost (lever, kød, fisk, ærter, bønner, øl).
Nedsatte værdier ses ved leverinsufficiens, colitis ulcerosa, xantinuria, Wilson´s hepatolentikulære degeneration, Fanconi's syndrom.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode standardiseret til fælles nordisk niveau.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 0,23 mmol/L: 8,5% svt. 0,020 mmol/L.
   Ved 0,52 mmol/L: 8,4% svt. 0,044 mmol/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU03688 P-Urat; stofk.

Analyserelaterede ændringer
Dec. 2018:  Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 20-04-2020 00:00:00