5.4.12 P-DNA topoisomerase1-Ab(IgG)[Scl70]

Synonym
Scleroderma scl-70

Analysenavn i Labka og EPJ
P-DNA topoisomerase1-Ab(IgG)[Scl70]

Analysekode (intern KBA)
Scl70-Ab

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Indgår også i P-Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA]. Ved et positivt screeningsresultat kan undersøgelse for specifikke ANA-antistoffer udføres på samme prøve inden for 30 dage ved henvendelse til laboratoriet på tlf. 20 23 62 68. Analysen er ikke velegnet til monitorering.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler forsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 8 timer efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d., Køleska
b (2-8°C): 7 d., Frys (-20°C): 1 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres alle hverdage.

Svarafgivelse
Rutine: Indenfor 2 hverdage.
Prøver fra praksis: Indenfor 2 hverdage.

Referenceinterval

18 - 200 år

< 10 x103arb.enh./L

Kilde: EliA Scl-70s 250-5637-01 / DK

Fortolkning af svar

Negativ (antistof ikke påvist) < 7 x103arb.enh./L
Gråzone (antistof ikke sikkert påvist) 7 - 10 x103arb.enh./L
Positiv (antistof påvist) > 10 x103arb.enh./L

 

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om sklerodermi.

Klinik
Positiv ved sklerodermi, især ved den diffuse form (diagnostisk specificitet > 99 %).
Oversigt over specifikke IgG-antistoffer ved udredning af bindevævssygdomme:

Antistof
 
Diagnose
 

Forekomst

dsDNA (DNA dobbeltstrenget)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
> 90%
U1RNP (U1 snRNP(70 kDa + A +  C))
Mixed connective tissue disease (MCTD)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
nødvendig for diagnose
30 - 40%
SS-A (Ro) (Sjøgren syndrom [SSA])
Sjögrens syndrom
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
60 - 75 %
40 - 50 %
SS-B (La) (Sjøgren syndrom [SSB])
Sjögrens syndrom
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
hos flertallet
6 - 15 %
CENP B (Centromer B) CREST syndrom (begrænset sklerodermi)
Raynauds syndrom og primær biliær cirrose
70 - 90 %
10 - 20 %
Scl-70 (DNA topoisomerase 1)

Diffus sklerodermi
60 - 70 %
Jo-1 (Histidin-tRNA-ligase)

Polymyocitis / dermatomyositis
 
ca. 25 %
 
Sm (Smith's antistof)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
20 - 30 %
 

Fibrillarin

Sklerodermi
< 15 %

RNA pol III (RNA polymerase III)

Diffus kutan sklerodermi 35-45 %

Rib-P (Ribosomal P proteiner)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) ca. 23 %
PM-Scl (Polymyositis/Scleroderma) Sklerodermi
Myositis-sklerodermi overlappende syndrom
ca. 2 %
ca. 24 %

PCNA (Proliferating Cell)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 2 - 10 %

Mi-2 (Mitochondrier)

Polymyositis / dermatomyositis ca. 30 %

Kilde: Phadia 250 EliA CTD Screen 250-5596-03 / DK

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 2 d efter analysering, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Blodprøver og Biokemi: Gødstrup
Analyseprincip: FEIA (Fluoroenzymimmunoassay), Phadia 250

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 10 x 103arb.enh./L: 22% svarende til 2,2 x103arb.enh./L
Ved 50 x 103arb.enh./L: 22% svarende til 11,1 x103arb.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU26643 P—DNA topoisomerase 1-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
01-02-2015: Ny forbedret metode, Scl-70 sensitiv, med lidt forbedret sensitivitet.Revideret: 12-03-2021 00:00:00