5.11.24 Nyre-Kreatinin-clearance

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
Nyre-Kreatinin-clearance

Analysekode (intern KBA)
Cr-dclm

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Der sendes/indleveres såvel opsamlet urin som plasma fra patienten.
Patienten skal instrueres om korrekt opsamling af døgnurin.
Urinopsamlingsperiodens længde (fra 3 timer til 3 x 1 døgn) vælges under hensyntagen til den ønskede nøjagtighed.
Urinopsamlingsperioden og urinvolumen skal anføres på rekvisitionen.
Blodprøvetagningen udføres på et vilkårligt tidspunkt under urinopsamlingsperioden. Der tolereres ± 72 timer fra urinopsamlingens midttidspunkt.

Prøvetagningsglas
Urin: Type 16, 2,5 L polyethylendunk med inddeling til urin.

Plasma: Type 4, heparinglas med grøn prop til P-Kreatinin.

Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Urin:
Glas til afhentning: 
Type 19, plastglas med 5 mL af den opsamlede, velblandede døgnurin.
Plasma:
Se analyseblad for P-Kreatinin

Indlevering af prøver
Urin:
Indleveringsbeholder: Type 16, dunken med den opsamlede døgnurin,
eller: Type 19, plastglas med 5 mL af den opsamlede, velblandede døgnurin.
Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.
Plasma:
Se analyseblad for P-Kreatinin

Forsendelse med postvæsenet
Urin:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 19, 5 mL plastglas med gul prop til forsendelse af urin.
Plasma:
Se analyseblad for P-Kreatinin

Prøvemateriale og holdbarhed
Urin:
5 ml af hele den velblandede urinportion eller hele portionen.
Angiv diuresen, samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 2 d., Køleskab (2-8°C): 6 d.
Plasma:
1 ml plasma til bestemmelse af P-Kreatinin (se analyseblad for P-Kreatinin).

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag efter modtagelse af sidste urinportion

Referenceinterval 

0 år - 6 mdr.
 
6 - 24 mL/min 
6 mdr. - 5 år
 
18 - 60 mL/min
 
5 - 10 år
 
36 - 132 mL/min
 
10 - 15 år
 
48 - 180 mL/min
15 - 200 år
 
70 - 150 mL/min
Kilde, børn: 0-15 år: Kompendium i laboratoriemedicin, Amtsrådsforeningen 1988.
Kilde, Voksne: Junge et al. Clin Chem Acta. 2004.344.137-48.
Intraindividuel variation: 13,6%.

Fejlkilder
Fejlagtig urinopsamling.

Indikation
Udredning af nyresygdom.

Klinik
Nedsatte værdier: Nedsat nyrefunktion på grund af glomerulusbeskadigelse.
Forhøjede værdier kan ses i de første år efter debut af diabetes mellitus.
Ved P-Kreatinin værdier større end 200 µmol/l vil den tubulære sekretion af kreatinin i stigende grad påvirke clearanceværdien i opadgående retning.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Der anvendes samme analyseprincip til P- og U-Kreatinin, se analyseblad for P-Kreatinin.
Nyre-Kreatinin-clearance beregnes som:
  U-Kreatinin, stofm./tid (volumen/tid)
  P-Kreatinin, stofk.
IUPAC-nr. og navn
NPU14048 Nyre-Creatininium-clearance; vol.hast.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-08-2018 00:00:00