5.1.33 P-Erytrocyt-Ab gruppe

Synonymer:
Screentest
Antistofscreentest
Antistofidentifikation

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Erytrocyt-Ab gruppe

Analysekode (intern KBA): Erys-Abarb

Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med navn og CPR-nr.

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml eller
Type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml.
  

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning.
Prøven må sendes med rørpost.   

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.

5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret.
I klimaskab (20-22 °C) eller ved
20-25 ºC
Opbevaring i Blodbank og Immunologi:
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:

Vagtanalyse

Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer
Livsvigtig: 1 time.
Tiden beregnes fra prøven modtages i laboratoriet.

Svaret kan ses i EPJ/interinfo
se beskrivelse af Inter Info          

I sjældne tilfælde, hvor antistofudredningen er problematisk, forlænges svartiden og prøven kan evt. blive videresendt til Blodbank og Immunologi, AUH.

 

Fejlkilder: 

Patienter i behandling af CD38-antistof: 
CD38 findes lavt udtrykt på erytrocytterne og kan derfor give falsk positive svar på antistofscreentest. 
Oplys ved bestilling af prøven, hvis patienten er i behandling med CD38-antistof, da yderligere undersøgelser skal udføres i laboratoriet. 
 

Indikation: 

Analysen udføres primært med henblik på evt. transfusion af erytrcoytkomponenter.

Gravide:
Analysen udføres med henblik på tilstedeværelse af irregulære erytrocytantistoffer i plasma, der kan give anledning til hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose) 

 

Klinik:

Påvises der irregulære erytrocytantistoffer udføres der udrednng for specificiteten af antistoffet. Det vil fremgå af svaret om erytrocytantistoffet  har klinisk betydning i forbindelse med transfusion, og hvis det er relevant, i forbindelse med graviditet.

Påvises der irregulære erytrocytantistoffer skal der udføres BF-test på patienten ved behov for transfusion af erytrocytkomponenter. Påvises der ikke irregulære erytrocytantistoffer bestilles der en BAC-test ved behov for transfusion af erytrocytkomponenter. 

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger:

Bestilles denne analyse og patienten ikke er kendt i blodbankens it-system med en blodtype, Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D) udføres denne.
Dato for den sidst udførte antistofscreening (P-Erytrcyt-Ab, gruppe) kan ses i InterInfo.

Hvis den bestilte analyse medfører behov for yderligere udredning svares disse via P-Erytrocyt-Ab udredning og/eller den aktuelle analyse f.eks Erc(B)-Direkte-antiglubulin gruppe.
Dette vil medføre en forlænget svartid.

Analysemetode: 

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision

 

IUPAC-nr og navn:  NPU21747 P-Erythrocyt-Ab gruppe

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: JaRevideret: 22-04-2021 00:00:00