5.1.12 P-Albumin

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka:
P-Albumin

Analysekode (intern KBA):
ALB-as

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Ingen særlige forhold.

Prøvetagningsglas: 

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: 
se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 5 mdr.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:

0 - 1 år
 
28-47 g/L
 
1 - 5 år
 
35-47 g/L
 
5 - 10 år
 
36-47 g/L
 
10 - 18 år
 
37-48 g/L
 
Voksne:
 

 
18 - 40 år
 
36-48 g/L
 
40 - 70 år
 
36-45 g/L
 
70 - 200 år
 
34-45 g/L
 

Kilde: Voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Børn: Chan et al: Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval Database (CALIPER): pediatric reference intervals for an integrated clinical chemistry and immunoassay analyzer, Abbott ARCHITECT ci8200. Clin Biochem. 2009;42(9):885-91.
Intraindividuel variation: 3,2%.

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt  
GA, uge 3-12 Ikke fastlagt
GA, uge 13-20 32-43 g/L
GA, uge 21-42 30-40 g/L
P, P+1 dag, P+2 dage 25-38 g/L

GA: Gestationsalder. P: Partus
Kilde: 
Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Fejlkilder:
-

Indikation:

Vurdering af væskebalance og hydreringsgrad.
Vurdering af renalt og intestinalt proteintab samt proteinsyntese (leversygdomme).
Ødem af uklar årsag.
Som supplement ved måling af P-Calcium, S-Zink og P-Magnesium.

Klinik:
Forhøjede værdier: Ses ved dehydrering uden samtidig tilstand der tenderer mod hypoalbuminæmi.
Nedsatter værdier: Ved overhydrering, ved aktive processer (inflammation, vævsskade, cancer), ved kronisk leversygdom (nedsat syntese), malabsorption og ved renalt, intestinalt og kutant protein tab. Ved ændret fordeling mellem plasma og extracellulær væske, f.eks. ascites.
Fast sengeleje medfører ca. 10% lavere koncentration.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Fotometrisk metode.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 29 g/L: 7,2% sv. til 2,1 g/L.
   Ved 43 g/L: 7,2% sv. til 3,1 g/L.


IUPAC-nr. og navn:
NPU 19673 P-Albumin; massek.

Analyserelaterede ændringer:
01.02 2017 Måleusikkerhed opdateret.
01.08.2019 Måleusikkerhed opdateret.
 Revideret: 31-07-2019 00:00:00