5.16.36 P(vB)-pH

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P(vB)-pH

Analysekode (intern KBA)
vB-pH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Del af Syre-Base status, veneblod.
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.
 

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin glas med grøn prop, Glastype 4 .
Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage .

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ca. 1 mL veneblod uden lufttilblanding.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

Børn
0-18 år 7,35-7,43
Voksne
18-200 år 7,35-7,43

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtrådsforeningen, 1988.
Intraindividuel variation: 0,2%.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Vurdering af patientens syre-base forhold.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved respiratorisk- og metabolisk alkalose. Højeste pH værdi ved akutte ændringer er ca. 7,8, ved kroniske tilstande ca. 7,55.
Nedsatte værdier: Ses ved respiratorisk- og metabolisk acidose. Laveste pH værdi ved akutte ændringer er ca. 6,8, ved kroniske tilstande ca. 7,2.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering. 

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved pH 7,10: 0,2% svarende til 0,02
Ved pH 7,40: 0,2% svarende til 0,02
Ved pH 7,57: 0,2% svarende til 0,02

IUPAC-nr. og navn
NPU03995 P(vB)-Hydrogen-ion; pH(37 °C)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 01-05-2019 00:00:00