5.8.29 Rtcs(B)-Hæmoglobinindhold

Synonymer
Reticulocyt-MCH, Reticulocyt-hæmoglobin

Analysenavn i Labka og EPJ
Rtcs(B)-Hæmoglobinindhold

Analysekode (intern KBA)
CHR

Instruktion for rekvirent
Specialanalyser, der kun kan udgives, såfremt apparaturet ikke melder flag på prøven.
Kan rekvireres som rutineanalyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.  

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres inden for 6 timer samme dag, prøven er taget.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 6 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Der udgives dog kun svar, såfremt apparaturet ikke melder flag på prøven.

Svartid
Rutine: oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Rtcs(B)-Reticulocyt hæmoglobin: 1,80 - 2,20 fmol
Kilde: Referenceinterval fastsat som en konsensusværdi på basis af følgende studier: Ref. studie Kristiansand (n=155) Studie fra Bergen - resultatene fra referansestudiet (n=223) for CHr presentert på Siemens brukermøte i 2006. Harris et al. Performance evaluation of the ADVIA 2120 ... Lab Hematol. 2005;11(1):62-70. Thomas C, Thomas L. Clinical Chemistry. 2002;48(7):1066 (n=71, 5-95 perc), David et al. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(2):113-120.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse. Koagler. β-Thalassæmi.

Indikation
Specialanalyse, der kan anvendes ved diagnostik af funktionel jernmangel; differentiering mellem funktionel jernmangel med forekomst af depotjern (P-Ferritin normalt eller forhøjet) og klassisk jernmangel med lav P-Ferritin; monitorering af behandling med erytropoietin og/eller jern.

Klinik
Analysen er endnu relativt ubeskrevet.

Rtcs(B)-Hæmoglobinindhold (Reticulocyt-MCH) angiver middelværdien af reticulocytternes hæmoglobinindhold. Analysen kan anvendes til at detektere jernmangel i et tidligt stadium, primært såkaldt funktionel jernmangel, en tilstand, hvor kroppens jern ikke er tilgængeligt, til trods for gode depoter. Dette ses bl.a. ved kroniske inflammatoriske tilstande som fx rheumatoid arthritis.
Funktionel jernmangel ses også ved øget behov for jern, såsom erythropoiese under erytropoetinbehandling. Analysen har vist sig at være værdifuld til optimering af jernsubstitutionen ved erytropoetinbehandling af dialysepatienter.
Kilde: www om Retic MCH 0215.docx

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres i vagten ved normal drift; udgives dog kun, hvis udstyret ikke melder flag på prøven.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Beregning (Siemens Advia 2120i).

IUPAC-nr. og navn
NPU17007 Rtcs(B)-Hæmoglobin(Fe); entitisk stofm. [enhed: fmol]

Analysemetoderelaterede ændringer
-Revideret: 03-01-2019 00:00:00