5.5.10 Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV]

 

 

Synonymer
MCV

Analysenavn i Labka og EPJ
Erc(B)-Erytrocytvol. Middel [MCV]

Analysekode (internt KBA)
MCV

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Er prøven taget efter afhentning af prøver med transportordningen, afgives ikke svar på denne parameter. Se oversigt over erythrocyt-parametre B-Erythrocyt-undersøgelse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3). Hvis prøven ikke afhentes samme dag, kan undersøgelsen ikke udføres.
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven opbevares ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 6 timer

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn
1 - 14 d
 
91 - 106 fL
 
> 14 - 30 d
 
89 - 103 fL
 
> 1 - 2 mdr
 
83 - 96 fL
 
> 2 - 6 mdr
 
74 - 88 fL
 
> 6 mdr - 2 år
 
70 - 83 fL
> 2 - 6 år
 
71 - 85 fL
> 6 - 12 år
 
74 - 88 fL
> 12 - 18 år
 
77 - 91 fL
 
Voksne 
> 18 år
 
82 - 98 fL
 

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:385-98
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC. Pediatric Reference Ranges, 6th ed., Washington: AACC Press, 2007: 217-71 (piger og drenge er slået sammen, således at laveste og højeste vædier for hver aldergruppe er anvendt)
Intraindividuel variation: 1,4 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA: 3-42
Partus(P), P+1 dag, P+2 dage

78-96 fL

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse.
Lav P-Natrium-ion; stofk. hos en patient kan medføre måleteknisk falsk lav værdi af MCV ((B) Ery(middel)-Erythrocyt; vol.), og høj P-Natrium-ion; stofk. hos en patient kan medføre falsk høj værdi af MCV, mens MCH ((B)Ery(middel)-Hæmoglobin(Fe); stofm.) vil være upåvirket.
Opbevaring ved alm. stuetemp. medfører en langsom stigning; efter 6 timer ca. 3 fL. Tilsvarende ses ved 21 °C en stigning på ca. 3 fL efter 10 timer.

Indikation
Udredning af anæmi, se Anæmi diagnostik og udredning.

Klinik
MCV klassificerer anæmier som:
Mikrocytær < 82 fL, eksempelvis jernmangelanæmi og thalassæmi.
Normocytær 82 - 98 fL, eksempelvis blødningsanæmi.
Makrocytær > 98 fL, eksempelvis perniciøs anæmi og ved udtalt reticulocytose.
Ved alkoholmisbrug er MCV ofte > 98 fL.

For yderligere information se: lægehåndbogen (Erythrocytundersøgelse)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri med måling af lysspredning (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved RBC 2,25 x 1012/L: MCV 70 f
L: 2,3 % svarende til 1,6 fL
Ved RBC 4,22 x 1012/L: MCV 78 fL: 2,3 % svarende til 1,8 fL
For prøver indleveret med transportordning:
Ved RBC 5,05 x 1012/L: 
MCV 93 fL: 2,4 % svarende til 2,2 fL

IUPAC-nr. og navn
NPU01944 B-Erythrocytter; entitisk vol.

Analyserelaterede ændringer
Juli 2018: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet ved de to laveste niveauer af MCV.Revideret: 07-12-2018 00:00:00