5.11.28 Pt(U)-Kreatinin

Synonym
dU-Creatininium

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(U)-Kreatinin

Analysekode (intern KBA)
dU-Crea

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin, se vejledning.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.

Prøvetagningsglas
Type 16, 3 mL plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering på KBA
Indleveringsbeholder:
Type 16, dunken med den opsamlede urin,

eller 3 mL af den opsamlede, velblandede urin i
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL velblandet urin eller hele den opsamlede urin.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 2 d. Køleskab 2 - 8 °C: 6 d.

Analysehyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svarafgivelse
Rutine: Inden for 1 hverdag.
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval

Børn
0 - 15 år Ikke fastlagt 
15 - 18 år 6 - 15 mmol/d 
Voksne
Kvinder, >18 år  6 - 15 mmol/d 
Mænd, >18 år 8 - 22 mmol/d 
Kilde, Børn: Voksenintervallet forlænges nedad til 15 år 
Kilde, Voksne: Junge et al. Clin Chim Acta 2004;344:137-48
Intraindividuel variation: 11 %

Fejlkilder
Ukorrekt opsamling af døgnurin.

Indikation
Isoleret måling af Pt(U)-Kreatinin er af ringe interesse, men analysen bruges en del i forbindelse med kreatininclearance og som referenceparameter ved måling af andre kvantiteter i døgnurin.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved muskelatrofi i aktiv fase, hos personer med stor muskelmasse, efter muskeltraumer og efter måltider med kogt kød.
Nedsatte værdier ses ved nedsat glomerulær filtration, prærenalt eller renalt betinget; progredierende uræmi; øget intestinal nedbrydning af kreatinin samt hos personer med lille muskelmasse.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares i ved 2-8°C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: enzymatisk metode (fotometri)

IUPAC-nr. og navn
NPU03800 Pt(U)-Creatininium; stofhast. [enhed: mmol/d]

Analysereleaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00