5.1.17 P-Alanintransaminase [ALAT]

Synonymer
ALAT, Alaninamin
otransferase, GPT, Glutamat-pyruvat-transaminase.

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Alanintransaminase [ALAT]

Analysekode (intern KBA)
Alat

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop.Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma. 
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2 - 8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time.
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn

0 - 1 måned
 
< 40 U/L
 
> 1 måned - 16 år
 
5 - 45 U/L
 
Voksne

Kvinder > 16 år
 
10 - 45 U/L
 
Mænd > 16 år
 
10 - 70 U/L
 

Kilde, børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: 3 (nr. 1-3, afrundet).
Kilde, voksne: Rustad et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:271-84.
Intraindividuel variation: 18 %
Biologisk variation: Fedme giver let øgning.

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-6

< 30 U/L

GA, uge 7-12

< 30 U/L

GA, uge 13-34

8 - 36 U/L

GA, uge 35-42,
Partus, P+1dag
5 - 42 U/L

P+2 dage

8 - 58 U/L
 

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde, GA, uge 3-12: Larsson et al. BJOG 2008;115:874-881.
Kilde, GA, uge 13 - P+2 dage: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Mistanke om og kontrol af leversygdomme. Kontrol af alkoholikere. Påvisning af medikamentel påvirkning af leverceller. Kontrol af børn med akut lymfatisk leukæmi. Påvisning af leverskade ved abdominaltraumer.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved akut hepatitis og toxisk leverskade (op til 15.000 U/L)
Moderat forhøjede værdier op til 1.000 U/L ses ved anikterisk hepatitis (mononucleose) og ved galdevejsobstruktion. Desuden kan moderate forhøjelser ses ved akut myokardieinfarkt og ved muskeldystrofi.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Gødstrup
Analyseprincip: svarende til IFCC metode

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 6 U/L: 40,3% svarende til 2,4 U/L
Ved 16 U/L: 14,7%, svarende til 2,4 U/L
Ved 122 U/L: 14,7%, svarende til 18,0 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19651 P-Alanintransaminase; kat.k (IFCC 2002)

Analyserelaterede ændringer
08-10-2021: Nedre grænse i referenceintervallet for børn fra 0-1 måned fjernet.Revideret: 08-10-2021 00:00:00