5.18.2 B-Reticulocytter

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Reticulocytter

Analysekode (intern KBA)
Reti
Reticu (Gødstrup)

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Glastype 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Vedrører prøver fra praksis og Center for Sundhed i Holstebro, der analyseres i Gødstrup.

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 1 d (NB: Reticulocyttallet falder op til 20 %)
Køleskab (2 - 8 °C): 3 d (der ses ingen fald)

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval

Børn:    
0 - 7 d
 
79 - 222 x 109/L
 
 Ikke anført for Gødstrup
> 7 d - 6 mdr
 
37 - 120 x 109/L
 
 Ikke anført for Gødstrup
> 6 mdr - 2 år
 
29 - 92 x 109/L
 
 Ikke anført for Gødstrup
> 2 - 6 år
 
29 - 83 x 109/L
 
 Ikke anført for Gødstrup
> 6 - 18 år
 
37 - 106 x 109/L
 
 Ikke anført for Gødstrup
Voksne:    
K > 18 år
 
31 - 97 x 109/L
 
39-139 x 109/L (Gødstrup)
M > 18 år
 
36 - 113 x 109/L 39-139 x 1109/L (Gødstrup)

Kilde: Voksne: Århus
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: 229; Paterakis GS et al. Flow-cytometric analysis of Reticulocytes in normal cord blood. Acta Haematol 1993;90:182-5
Intraindividuel variation: 11,0 %

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed. Megaloblastær anæmi. Indhold i prøven af seglceller, kerneholdige erytrocytter, malariaparasitter, makrotrombocytter, Pappenheimer-legemer og andre erytrocyt-anomalier.

Indikation
Vurdering af erythropoiesen, anæmidiagnostik og -udredning. Kontrol af behandling med erythropoietin, vitamin B12 og folinsyre.

Klinik
Høje værdier ses ved accellereret erythropoiese i forbindelse med blodtab, nedsat erythrocytlevetid eller respons på anæmibehandling.
Lave værdier ses ved aplastisk anæmi.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Retikulocytter)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøven opbevares til næste dag, hvorefter den kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Metode: Automatisk hæmatologiapparatur. Visse prøver undersøges i mikroskop (håndtælling).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved RBC 2,25 x 1012/L: Retic 173 
x 109/L: 15,1 % svarende til 26 x 109/L
Ved RBC 4,22 x 1012/L: Retic 160 x 109/L: 15,1 % svarende til 24 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved RBC 5,05 x 1012/L: Retic 74 x 109/L: 27 % svarende til 20 x 109/L


IUPAC-nr. og navn 

NPU08694 B-Reticulocytter; antalk.
AAB00533 B-Reticulocytter; ; antalk. Analyseres i Gødstrup og er ikke akkrediteret for nuværende. Fortolkning er den samme som NPU08694. 

Analyserelaterede ændringer
Tilføjet 
AAB00533 ift. GødstrupRevideret: 17-06-2021 00:00:00